Natuurgebied De Liter (Sophiapolder), tussen Draaibrug & Oostburg.

Prachtig vogelgebied, duizenden vogels, een lust voor het oog en het oor. Er is daar een situatie gecreëerd die er nooit eerder was, wie dat heeft geregeld en op welke manier, laten we maar hopen dat de democratische meerderheid van ons dat heeft gewild. Het is er puur genieten, elke dag weer, 24/24.

 

Een aanrader, echt waar, zomer en winter.

En natuurlijk zorgt de dynamiek van zo'n gebied levenslang voor boeiende discussies. Ganzenvreetschade bijvoorbeeld. En vossenschade. Plots verschenen er talrijke vossen en een gave vossenburcht in de oeverzwaluwenwand. Leunend over een toegangshek zag ik er dotjes van jonge vosjes. De discussie over vossen was toen al een uitgemaakte zaak: vossen zijn een verrijking voor de natuur. En als toevallig jouw kippen opgevroten werden, dan was dat je eigen schuld, had je ze maar beter moeten afschermen. En zo werden kippen, kaapse kezen, kalkoenen, pauwen, loopeenden, tamme konijntjes, cavia's op vele plaatsen gedecimeerd en jarenlange hobbies bruut om zeep geholpen.

De natuur moet zijn gang kunnen gaan.

Ok, als wij dat dan democratisch besloten en bedacht hebben, dan moet(en) ik (wij) dat aanvaarden, en mijn (onze) kippen (met kop) ook.

De Liter, vlakbij Draaibrug, bleef een feest voor mij. Hoogtepunten als broedende geoorde futen, 1200 nesten van kokmeeuwen, de zwartkopmeeuw als nieuwkomer, de krak- en slobeenden in groeiende aantallen, een eitjes van een witte kwaker uitgebroed onder mijn zijdehoenders, jonge kievitjes die ik geholpen heb bij hun trektocht van de landbouwakker naar het natuurgebied. Ah, en de kraaien, de opportunisten, beladen met eieren en kuikens alsof ze in de aanbieding waren, hun 4 jongen hadden nooit honger. Steltloperhoogtepunt: de broedende steltkluten van de afgelopen jaren.

En nu.

Nu zie je er dit:

 

Plots is de vos er een ongenode gast die geweerd moet worden, en dat mag veel kosten. Plots mag de natuur ook in de natuur zijn natuurlijke gang niet meer gaan. Kilometers palen en prikkeldraad zijn vervangen door een ijzeren gordijn. Weg vrijheid. Hallo discriminatie.

Vogels die op de rode lijst staan (rode lijsters), vogels die dreigen uit te sterven, sterk achteruitgaan in aantallen krijgen extra bescherming. bEZOPEN toestanden. In een wereld waar door ons toedoen geen plaats meer is voor vele vormen van leven worden nu vogelparken gemaakt. De natuur mag er zijn gang NIET gaan. De vos die voor natuurlijke selectie zorgt, zieke zwakke dieren eerst opvrat, die vos moet nu elders zijn vreten zoeken. Zijn er nog lieve huisdieren niet afgeschermd achter stevig hekwerk overnachtend in nachthokken met schrikdraad.

Eerst even over wilde konijnen. En over bergeenden en tapuiten. Theoslogica.

Wilde konijnen zijn ook rode lijsters. Collega's van bergeenden en tapuiten. Bergeenden en tapuiten broeden graag in konijnenholen. Sterker nog, ze kunnen niet zonder.

Nou is het stukje natuurgebied De Liter wat je hierboven achter de draad ziet, een geliefd konijnengebied. En yes, geen toeval, je vindt er ook bergeenden en tapuiten. Hieronder een ander beeld op dezelfde draad, geplant tegen de Isabbelladijk.

En precies in die dijk een konijnenhol.

Konijn afgesneden van kruidenrijk grasland en van vriendjes die daar leven.

Bergeenden zullen meer moeite hebben met vinden van konijnenhol en mochten ze er toch tot broeden komen, dan kunnen de jonkies niet naar het water.

Hazen en konijnen binnen de afrastering zijn gedoemd langzaam uit te sterven als gevolg van inteelt. Egeltjes ook.

 

DE VOS die binnen de afrastering zijn burcht heeft gegraven?  Die wordt ongetwijfeld weggevangen door de natuurbeherende instantie die deze flauwekul verzon, en uitgezet buiten het gebied.

 

Is dat wat wij, burgers, willen, hebben we hier voor gekozen, is ons ooit iets gevraagd over deze ingrijpende maatregel, is er overleg geweest met de leden van de club, hebben die hier voor gekozen? Weet iemand hoeveel dit kost?

Enne

de kraaien, wat wordt er gedaan tegen de kraaien?

tegen de kiekendieven, de buizerds,

afschieten ?

Schuilhutten op de dijk en pang pang pang. Allemaal tevergeefse moeite, want uitgestorven wordt er toch, zeker zolang wij zelf blijven kweken als konijnen en economisch gewin op nummer één blijft staan.

 

 

 

Oké, ik blijf uitkijken naar geslaagde projecten die wel breed gedragen worden.