Eén jaar weegbrug, tramhuisjes, tramremise, drugs- en vrachtwagenoverlast Draaibrug.

 

Vooraf: 20 mailtjes + bijlagen + dit blad lezen, das veel. Het op 22 oktober 2018 verstuurde mailtje is waar het uiteindelijk om gaat. Klik hierop, lees en verwonder. (tuurlijk mag je alde rest ook lezen : )  Laatje even weten wat je er van vindt?

 

 

 1. 25-11-2017 1e mail over weegbrug en wat Draaibrug ervan vindt. Toen al was er een inventarisatie geweest van wat er op Draaibrug leeft onder de mensen. Kort als volgt samen te vatten: zet het rottingsproces stop.

 2. 6-12-1017 verzoek gesprek wethouders. Tevens ’s avonds ingesproken commissie vergadering.

 3. 12-12-2017 weegbrug Draaibrug, gedetailleerder.

 4. 16-12-2017 monumenten2, over monumenten, gedetailleerder. 

 5. 19-12-2017 overlast Draaibrug, gedetailleerder. Met mogelijke oplossingen samengesteld aan de hand van topdeskundigen: de inwoners. Steeds meer meedenkers, Draaibrug leeft en denkt mee.

  Met de beste wensen en een goed gevoel duiken we het nieuwe jaar in.
   

 6. 4-1-2018 gesprek over situatie Draaibrug. Goed gesprek, verhelderend.

 7. 26-2-2018 grote delegatie gemeente bezoekt Draaibrug. IJskoude dag maar verhelderend.
   

8. 6-3-2018 tussenstand van zaken.
Met voor het eerst een twijfelende ondertoon:

“ ‘t Zal niets helpen als de gemeenteraad op korte termijn die verpaupering en droeve uitstraling niet doortastend aangepakt (tramhuisjes), en de “dooie”  ruimte reanimeert (tramremise) en zichtbaar maakt. Wij zullen U daar in ieder geval blijvend aan herinneren. Voorlopig elk kwartaal.”

 

9. raadsledenwijzer (alleen aan raadsleden).

10. 26-3-2018 vrachtwagenoverlast. Een door inwoners gesignaleerd probleem met een door inwoners aangedragen oplossing. Als Draaibruggeraat supertrots om namens onze participerende burgers een prachtig burgerinitiatief op tafel te kunnen leggen.

11. 5-4-2018 voorbeeld vrachtwagenschade.

12. 10-4-2018 Draaibrug een kwartaal later. Nogmaals dringend vragen om antwoorden op eerdere vragen en definitieve plan van aanpak. Groeiende twijfel.

13. 7-5-2018 zonder titel. Geschreven na inspreekbeurt vrachtwagenoverlast en gruwelantwoord wethouder Van de Vijver. Een gigantische vertrouwensdeuk als gevolg. België voetbalde maar toch zat een 10-tal Draaiburgers op de publieke tribune, hoopvol pril vertrouwen in politiek werd meteen om zeep geholpen.

14. 17-5-2018 Draaibrugse problematiek. DE BRIEF waar Draaibrug blij mee was en waarin tot 2x toe vermeld wordt dat Draaibrug op de hoogte gehouden zal worden. Draaibrug geloofde erin, in het gemeentebestuur, in de burgerparticipatie die U predikte, zie het citaat uit die hoopgevende brief hieronder
                

 

De vreugde over die brief maken we ook kenbaar aan college en raad, met dank. Tegelijkertijd vragen we nadrukkelijk nogmaals naar de vrachtwagenproblemtiek te kijken. Het gruwelantwoord van mevrouw Van de Vijver (7-5) blijkt gebaseerd op onjuistheden. Uiteindelijk wordt het probleem, na direct overleg met enkele ambtenaren, toch opgelost. Wel moeten we nog vier maand wachten op de eerste bordjes. De bordjes voor bij rotondes zijn er begin november nog steeds niet.

Het gedeukte vertrouwen (zie 7-5) had met die bordjes wat opgekrikt kunnen worden. Maar onder Draaibruggenaren was inmiddels het vertrouwen in college en raad verder afgekalfd. Als Draaibruggeraat hadden we ook van gemeentewege totaal nooit iets te melden. Maandenlang NIETS. Steeds verder wegrottende weegbrug, tramremise en tramhuisjes. En die prachtige belofte, ondertekend door de burgemeester

 

blijkt helemaal niets voor te stellen. Net zomin als het veelvuldig aandringen van raadsleden om nou eindelijk eens contact met Draaibrug op te nemen.

 

15. 2-7-2018 de vertrouwensdeuk wordt nog veel groter tijdens kernbezoek Aardenburg. Een citaat uit een baal-reactie richting stadsraad Aardenburg

 

“Geen vooraf ingediende vragen van de Draaibruggeraat.

Tuurlijk niet, we stonden een half jaar lang in de krant, stuurden vele brieven, kwamen op tv. ’s Middags een fietstocht stadsraad en college, die komen natuurlijk naar Draaibrug. Dacht ik. En ’s avonds krijgen we de actuele stand van zaken, toch ? Dacht ik.

Ehm, nee.

………………………!!!!!!

Nee ?

Nee, allerlei actuele en/of prachtige locaties bezocht, maar niet Draaibrug. Niet de weegbrug, tramhuisjes, tramremise.

Geen enkele burgemeester, wethouder of ambtenaar die iets over Draaibrug meldt.

 

En dus richt ik me rechtstreeks tot de burgemeester met een vraag die ergens in mijn hoofd nog netjes geformuleerd moet worden. Het spontane antwoord komt al voordat de vraag gesteld is  “Dan komen we gewoon een keer naar Draaibrug”. Een zaal vol vrolijke getuigen, ergens een schrijvende ambtenaar die het vastlegt, i love kernbezoeken.”

 

Ook hierop nooit iets teruggehoord.

 

Dat alles mondt uit in

 

16. 14-9-2018 de mail Draaibrugge, met als titel NIETS.

17. op 1 oktober 2018 gevolgd door ‘Einde Draaibruggeraat’.

18. 9-10-2018 in perspectief, vooral bedoeld om even de juiste accenten te leggen.

19. 22-10-2018 mail “Communicatie” met als bijlage ‘Abusievelijk niet gecommuniceerd’. Een bijlage die heerlijk onverwachte reacties opriep maar college en raadsleden hullen zich in stilzwijgen.

 

En dan, eind oktober 2018, wordt de gemeenteraad middels de brief “Problematiek Draaibrug” op de hoogte gebracht van de acties die de gemeente heeft ondernomen.

Ook ik krijg dat schrijven, op 31-10-2018.

Opvallend dat er nergens gesproken wordt over de teleurstelling van Draaibruggenaren!!

Vijf en een halve maand hoorden we helemaal niets. En zeker weten, als we braaf afgewacht hadden, zouden we nu nog niets weten over voortgang. De raad ook niet.

 

Natuurlijk heb ik de Draaiburgers op de hoogte gebracht. Daar hoeven ze nooit langdurig voor te zagen en vragen, ze hoeven ook nooit te wachten totdat er iets in de krant verschijnt of Omroep Zeeland langs komt. Ze moeten ook geen bedelbrieven naar raadsleden te sturen in de (tevergeefse) hoop dat zij iets kunnen opporren. Ze zijn wel hun dorpsraad kwijt.

 

20. 17-11-2018 dit verhaal.

 

Wat een rij mailtjes hè.

En dan stond er ook nog 8 keer een stukje in de krant. Voor het eerst op 2-12-2017.

DE KRANT WAS echt ONZE ENIGE INFORMATIEBRON.

De gemeente kwam niet verder dan deze holle woorden:

 

 

Dank voor Uw aandacht.

De mails waar hierboven naar verwezen wordt, zijn allemaal terug te vinden op draaibrug.com. Daar staat/komt de knop <Eén jaar Draaibrug>.

 

En de “Problematiek Draaibrug” ? Het is nu aan de Stadsraad om er op toe te zien dat al wat nu in gang gezet is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

21 november overleggen zij met de gemeente. Ook over Draaibrug ?