Het juiste perspectief

 

25 november 2017 stelde de Draaibruggeraat voor het eerst een vraag over de weegbrug: “Opknappen of dichtgooien”.

Burgerinitiatieven gaat zo veel verder dan het oppoetsen van info-borden. Op Draaibrug kwamen steeds meer burgers met vragen, problemen èn oplossingen. De Draaibruggeraat stimuleert, begeleidt en geeft door. Zo komen er meer zaken op Uw bord, maar die ene over onze weegbrug blijft de eerste, Draaibrug wacht op antwoord.

 

Pas eind april, na dat gedoe rond het vrachtverkeer, komt er een plan van aanpak, we krijgen zelfs een contactambtenaar toegewezen en zullen op de hoogte gehouden worden.

Wowww, iedereen blij, bedankt, we geloven er weer in, absoluut.

 

Maar de vraag van 25 november 2017 is nog steeds niet beantwoord. En onze contactambtenaar?? Nooit iets van gehoord. Niets.

Contactarm, contactloos.

Vandaar de mailtjes: “Draaibrugge NIETS” en “Draaibrugge stopt”.

 

Afgelopen weekend las ik op internet antwoorden van de gemeente. Losgepeuterd door een journalist! Hoe kwetsend kun je omgaan met burgers, een voltreffer onder de gordel.

En natuurlijk weer die eeuwige dooddoener: “het kost nu eenmaal wat tijd”.

 

Of ik volgende week had ingesproken ….. Uw cie. vergadering is verplaatst naar vanavond en vanavond kan ik niet. Vanavond, echt een bizar toeval, zit ik bij de Stadsraad Aardenburg. Had ik voor de zomer al beloofd, toen we dat plan van aanpak gekregen hadden en onze contactambtenaar. Na 15 jaar moeizame relatie was ik eindelijk zover, had er ook echt zin in, burgerparticipatie enzo, Aardenburg en Draaibrug samen, het belang van die stadsraden, de belangen van bijvoorbeeld senioren verdedigen ……… Tsja, staat nu in totaal ander perspectief, maar beloftes kom je na. Punt.

 

met vriendelijk groet

Theo B.