7 mei 2018

 

Aan gemeentebestuur, Draaibruggenaren en overige betrokkenen/belangstellenden.

 

Potverdorie, wat een stomme idioot ben ik.

Ik dacht echt dat burgers iets in te brengen hebben, heb ook altijd geprobeerd Draaibrug daarvan te overtuigen. En jawel, zat er plots tien man op de publieke tribune, afgelopen woensdagavond 2 mei, terwijl er ook nog 10 hadden laten weten dat ze verhinderd waren. Yesss ……. burgers geloven er in, in de politiek, in jullie.

Inspreken, 5 minuten voelen “DIT is democratie !”

En er werd geluisterd. Vrijwel iedere fractie reageerde positief, en ik, stomme idioot, ik dacht het komt echt helemaal goed.

Nee dus.

Toch niet met die achteruitrijdend vrachtauto’s. Ons plan, gemaakt SAMEN met die burgers, getorpedeerd, volledig afgeschoten, geen enkele vorm van overleg, gewoon weg.

Het maakte me pisnijdig. Heb meteen het bijbehorende verhaal op papier gezet en vervolgens dagenlang de scherpe kantjes er af gehaald. Wat er van over is is hieronder te zien. Open die pas als U echt tijd heeft, het zit barstensvol emotie en dat leest lastig.

 

Hartelijke groeten

Theo Buijsse.

 

Woensdagavond 2 mei

 

ingesproken commissievergadering gemeente Sluis. Veel hoopgevende reacties van raadsleden. Benieuwd naar de reacties van burgemeester en wethouders.

 

De burgemeester geeft aan dat Draaibrug zelf vinger aan de pols moet houden wat betreft drugshandel. Yep, hebben we al geregeld, er was overleg met wijkagent en we houden het in de gaten.

 

Wethouder Ploegaert meldt dat er een verduidelijkend schrijven onderweg is. Ok, wachten we dat af, dat ene weekje kan er nog wel bij. We zijn na 5 maanden + 2 weken uiteraard ontzettend nieuwsgierig

 

Wethouder Van de Vijver: "meneer Buijsse is nogal ongeduldig en heeft weinig begrip".  

Vervolgens komt ze met een vreselijke oplossing voor ons  vrachtwagenprobleem.

De door bezorgde Draaiburgers aangedragen oplossing ligt al meteen in de prullenbak !! Is dat wat de nieuwe coalitie doet met een goed burgerinitiatief??

Adreswijziging als oplossing, want bordjes mogen niet van Rijkswaterstaat. Mevrouw van de Vijver, ik gruwel van Uw oplossing.

Een adreswijziging gaat jaren duren en niets of niemand kan garanderen dat alle gps-systemen die eventuele wijziging vlot overnemen. Al die jaren blijft het probleem bestaan. Sterker nog, het zal groter worden, want er ligt een aanvraag voor uitbreiding van het bedrijf waarin wordt aangegeven dat het aardappelareaal zal worden uitgebreid, dus nog meer dolende vrachtauto’s!

En dan dat verhaal van Rijkswaterstaat, ze zouden geen enkel extra bordje tolereren?  Omdat het elders niet mocht zal het op Draaibrug ook niet mogen ? Heeft U het geprobeerd, heeft U de Draaibrugse situatie voorgelegd aan Rijkswaterstaat? Dat had ik graag van U gehoord, mevrouw Van de Vijver.

 

EN WAAROM NIET EVEN MET ONS OVERLEGD ? Met de burger. De burger die meer betrokken zou worden. De dorpsraad die serieuzer genomen zou worden?  En is dat ook niet precies wat verschillende raadsleden bedoelden toen ze  aangaven dat het college het overleg met Draaibrug meer moet aangaan?  Die hoopgevende reacties waar ik het hierboven over had.

 

De Oude Sluiseweg van Rijkswaterstaat ? Midden in de bebouwde kom ??? Of heeft die doodlopende straat dezelfde status als de doorgaande weg door Draaibrug, had die weg ook al lang onder de verantwoordelijkheid van de gemeente moeten vallen maar dat is 'per ongeluk' nog niet gebeurd. Is Draaibrug hierin dan alweer de dupe van jarenlange gemeentelijke onzorgvuldigheid?

Als de gemeente in het verleden zijn werk goed gedaan had, zou slechts één bordje uit de door ons aangedragen oplossing in de berm van Rijkswaterstaat geplaatst moeten worden (nr. 3). Als dat het probleem is, laat het gewoon weg. Maar plaats wel de nrs. 1 en 2, die komen in straten binnen de bebouwde kom, vlak bij de gemeentelijke bloembakken, of zet RWS ons in de bloemetjes?

Bordje nr. 4 staat trouwens nu al aan de parallelweg, die weg is van Rijkswaterstaat. Dus hebben ze eerder erkend dat er een serieus probleem is. Dan kan het nu toch niet zo moeilijk zijn hen er van te overtuigen dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het probleem definitief op te lossen. Aan wie heeft U het gevraagd ? Dat zou ik graag van U horen mevrouw Van de Vijver. En afgaande op de vragen en opmerkingen van de raadsleden, heeft U aan hen ook nog een en ander uit te leggen.

Ondertussen heb ik de situatie gemeld bij het landelijke meldpunt gevaarlijke verkeerssituaties. En we gaan naar Rijkswaterstaat want jarenlang wachten totdat die door U beoogde adreswijziging effect heeft, daar heb ik inderdaad geen geduld voor.

 

 Een paar uur voor die vergadering stond ik te kijken naar tv-opnames bij het gemeentelijke speeltuintje op Draaibrug. 2 mei, het is vakantie, een deur gaat open, kinderen van 4 en 8 jaar oud, elk met een speelkameraadje rennen hoorbaar super enthousiast de straat over........

 

In dezelfde straat zit een vermoeide vrachtwagenchauffeur, ver van huis in een vreemd land waar hij de taal niet spreekt, gefrustreerd naar zijn tachograaf te kijken, zijn tijd zit er op "Bestemming bereikt" maar deze weg loopt duidelijk dood. Snel gooit hij hem in zijn achteruit, 40 ton aardappelen sjaggerijnig ongeduldig recht achteruit .....