26maart 2108

 

Geacht gemeente bestuur

 

In de ene bijlage: een probleem. In de andere bijlage: de oplossing. (zie hieronder)

 

Burgerinitiatieven, burgerparticipatie, Draaibrug doet het gewoon. Mijn achterban, Uw achterban, ik ben super trots op die mensen.

 

Met hartelijke groeten

Namens de Draaibruggeraat

Theo Buijsse

 

 

Geacht gemeentebestuur

 

Het probleem:

Overlast van dolende vrachtwagens in onze kern. Voornamelijk zoekenden naar Draaibrug 50, De Bruijckere Agro B.V., gespecialiseerd in aardappel pootgoed.

Gps-systemen blijken Draaibrugse adressen langs de parallelwegen nog altijd niet te vinden. Onbegrijpelijk, maar ’t is niet anders.

Uiteindelijk belanden veel van deze zoekende vrachtauto’s in de doodlopende straat, Draaibrug 41 t/m 45, voorheen Oude Sluiseweg. Ze kunnen daar niet verder en dan begint de ellende pas echt, ze proberen te keren of ze steken recht achteruit.

Keren kan eigenlijk niet, er wordt dan misbruik gemaakt van particulier terrein waarbij ook regelmatig gemeentelijk straatmeubilair en particulier eigendom (scheidingspalen, heggen e.a.) beschadigd en/of omver gereden worden. Bovendien wordt onverharde ondergrond ‘verbouwd’.

Achteruit terug rijden naar de grote weg, het alternatief, worden ze een groot gevaar. Achteruit langs een druk bezochte speelweide met trampoline, achteruit langs een ook al druk bezocht gemeentelijk speeltuintje, achteruit de doorgaande weg over zonder dat de chauffeur kan zien of er verkeer aan komt, en vervolgens achteruit de fietspad over, fietspad waarover o.a. de jeugd dagelijks van en naar het Zwincollege fietst. Bloedlink. En momenteel DAGELIJKS, het is immers voorjaar, aanpoten geblazen voor elke pootgoedhandelaar.

De eigenaar van genoemde aardappelhandel heeft eerder al het probleem bij U aangekaart, hij wilde zelfs zo ver gaan zijn adres te wijzigen. Ook als Draaibruggeraat hebben we U eerder al op het probleem gewezen (bijv. augustus 2011).

 

Bovenstaand probleem werd extra actueel doordat de Draaibruggeraat aan de Draaibruggenaren vroeg of er punten waren die we voor konden leggen aan de wijkagent waarmee we onlangs overleg hadden. Ja dus. En uiteraard hebben we mogelijke oplossingen bedacht en weer voorgelegd aan onze mensen. Velen reageerden.  Het resultaat kunt U zien in de bijlage. Met vier verwijzingsbordjes is het probleem volgens ons opgelost. Eén van die bordjes staat er al.

 

U als gemeentebestuur werkt trouwens mee aan verdere bedrijfsuitbreiding op Draaibrug 50. In de daarbij horende documenten is te lezen dat de hoeveelheid pootgoed groeit doordat nieuwe rassen meer opbrengen en dat de ambitie aanwezig is om het areaal de komende jaren uit te breiden. Kortom: nog meer dolende vrachtauto’s.

 

Het moge duidelijk zijn dat mede daardoor maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn. Draaibrug rekent op U.

 

De oplossing

Extra bewegwijzering Draaibrug 50

2e versie.

Het eerdere voorstel bleek onvoldoende rekening te houden met het feit dat de vrachtauto’s letterlijk van alle kanten komen.

Hieronder een ander plan wat vrijwel alle foutrijders opvangt en begeleidt. Met dank aan alle meedenkende Draaiburgers. 

 Vier maal onderstaand bord, met verschillende pijlen: 

  1. rechtsaf, aan het begin van het doodlopende straatje.
  2. linksaf de parallelweg op.
  3. rechtsaf, voor rotonde.
  4. rechtsaf naar De Bruijckere Agro (staat er al).