Geacht college

 

Tijdens de raadscommissie van 2 mei kregen we te horen dat er een brief onderweg was betreffende de Draaibrugse problematiek. Die brief is inmiddels gearriveerd. En ja, geweldig, een veelbelovend plan van aanpak. Bedankt, van harte. Eén zinnetje uit die brief wil ik hier even aanhalen: “De inbreng van de inwoners van Draaibrug is daarbij van groot belang”. Een stukje waardering, fantastisch. Natuurlijk gaan we nauwkeurig de planning in de gaten houden, maar U had vast niet anders verwacht.

 

Natuurlijk heb ik die brief rondgestuurd en toegelicht. Een goed nieuwsmailtje ?

Nee.

Er speelt immers nog iets.

De dolende vrachtauto’s.

Ons voorstel voor oplossing vrachtwagenproblematiek werd op dezelfde 2 mei door U afgedaan als niet haalbaar. Op grond van in onze ogen zeer zwakke argumenten.

Uw alternatief, adreswijziging, zal jarenlang duren en waarschijnlijk niet werken. Kijk alstublieft nog eens naar ons voorstel. Het is goed, het is snel uitvoerbaar. En ook: er was inbreng van de inwoners van Draaibrug..

Sinds 2 mei heb ik vele tips en adviezen toegezonden gekregen. Allemaal situaties waar bordjes (in alle kleuren van de regenboog) geplaatst zijn en soortgelijke problemen oplosten.

Zelfs in  Draaibrug zelf, op de kruising waar wij graag een extra bordje willen, staat al een bordje extra, nota bene een verwijzing naar o.a. mijn eigen huis! Aangevraagd door bewoners en het werkt.

 

      

 

Zou niet mogen van RWS ? Dat kregen we 2 mei te horen.

 

RWS zelf laat zien dat de gemeente Sluis wegbeheerder is. Tegelijkertijd maken ze ons duidelijk dat de locatie waar al een bordje staat bij het waterschap in beheer is. Dat was dus van ons verkeerd ingeschat. Mijn fout, geef ik toe, sorry.

Dit kaartje van RWS maakt een en ander duidelijk:

 

 

 

Geacht college,

ons voorstel is echt goed. Kijk er nog eens naar alstublieft. Neem even contact met ons op, laat ook hier een ambtenaar eens samen met ons ter plaatse kijken. Over een paar maanden begint het aardappelen seizoen alweer, het zou mooi zijn als het probleem dan opgelost is. Desnoods maakt Draaibrug zelf even tijdelijke bordjes, geen probleem.

Wat vertel ik de mensen? Die mensen die op de publieke tribune zaten, de mensen die verhinderd waren, de rest van Draaibrug. Deze week heb ik ze bijgepraat over weegbrug, monumenten en drugs. De vrachtwagen info, daar wacht ik nog even mee, misschien wordt dat alsnog een goed nieuws verhaal ?

 

Hoop spoedig van U te horen

met vriendelijke groet

namens de Draaibruggeraat, Theo Buijsse.