Uitzicht afgepakt

Een onvolledige impressie van hoe een gemeente haar eigen mensen negeert. Bovenin de laatste brief, daarna het begin en daarna ergens tussenin. Wie begrijpen wil.........

        

Draaibrug, augustus 2009, tot nu.

 

Uiteindelijk werden de drie bomen weggehaald. Wil je dat zien, klik dan hier.

 

Ter info vanuit Draaibrug onderstaand bericht richting gemeenteraad

        
 
Beste raadsleden
 
Dat ene extraatje wat Draaibrug van de gemeente kreeg is wegbezuinigd. Als iets geld kost is onze leefbaarheid plots niet meer belangrijk?
 
De Draaibruggeraat heeft geen geld, dus op andere manieren aan de slag om dat stukje leefbaarheid dan zelf maar te regelen. Tot mijn verbazing lukte dat vlotjes: een grote boom, verlichting, stroom. Zomaar, spontane mensen die het ons gunnen, mensen die wel oog hebben voor onze leefbaarheid. Geweldige mensen, ze zijn er nog, ik houd van ze.
 
In de krant lezen dat we anderhalf jaar lang voor de zot gehouden zijn, dat is echt zwaar kloote. Dan moet ik dus weer dagenlang wachten totdat die bijbehorende woedde een beetje is weggeëbd.
Waarom hadden jullie niet het lef om dat meteen te zeggen. Waarom zei die wethouder dat niet toen ik hem uitnodigde naar Draaibrug te komen? Waarom zei niemand daar iets over na het inspreken? Gewoon, recht voor ons raap: “Draaibruggeraat, stop nou maar, we willen geen precedenten”.
Niet de argumenten maar de precedenten, zijn jullie echt zo bang voor de werkelijkheid, durven jullie daarom geen besluit te nemen dat strookt met het volk dat jullie vertegenwoordigen?
 
Toen de boom, de lichtjes en de stroom geregeld waren, gingen we opzoek naar mensen om te helpen bij het opzetten en –tuigen. Vreemd genoeg was er heel weinig animo, iets wat ik, heerlijk naïef als ik kan zijn, aanvankelijk niet begreep. Totdat iemand reageerde met  “Als ze nu nog te beroerd zijn  om een boom te zetten kun je de rest ook vergeten ?”  Treurig maar logisch gevolg van een gemeente bestuur dat zich niets aantrekt van de bevolking.
 
De dag dat ik bijgevoegde fotowenskaart op Draaibrug rondstuurde, genoot ik vol trots van het supermooie plaatje en was ik er ongelofelijk van overtuigd dat je samen iets moois voor elkaar kunt krijgen. Dan moet je wel lef hebben, geen angst voor precedenten tonen, en vooral, kunnen luisteren en handelen naar de meerderheid. Die vaardigheden wens ik U allen van harte toe voor het komende jaar.
 
mvg
Theo Buijsse (Draaibrug 30), op persoonlijke titel.

 

De boom voor mijn deur bezorgt me steeds meer overlast. Zo is mijn uitzicht totaal verdwenen. Vandaar dat ik aan de gemeente gevraagd heb om deze boom te vervangen door een boompje dat slank en klein blijft.

 

Een boompje dat:

 1. niet mijn fantastische uitzicht over ons Zeeuwse landje  VOLLEDIG wegneemt.

 2. niet de opbrengst van mijn zonne panelen drastisch vermindert.

 3. geen onveilig gevoel veroorzaakt omdat het een groot deel van de straatverlichting tegenhoudt, tegelijkertijd een stukje inbraakpreventie onmogelijk makend.

 4. voetgangers niet midden op straat (stoep is er niet) onzichtbaar maakt.

 5. geparkeerde auto's niet in het donker zet. 

 6. geparkeerde auto's niet jaarlijks voorziet van een plakkerig laagje.

 7. de straat niet gevaarlijk jaarlijks glibberig maakt met hetzelfde goedje.

 8. niet van mijn zonne-tuin een schaduwtuin maakt.

 9. mijn tuinplanten niet droog zet.

 10. mijn heg niet misvormt.

Kortom: een boompje zoals ons indertijd toegezegd is!!!

Het antwoord van de gemeente kwam er op neer dat ik het beetje overlast maar moest accepteren, want bomen vergroten de leefbaarheid.

Uiteraard was ik daar niet blij mee en vraag ik me af: Wiens leefbaarheid?? Temeer omdat nu blijkt dat er hier in de straat nog meer mensen zijn met precies hetzelfde probleem. En dus heb ik, mede namens hen, via de Draaibruggeraat, mijn verzoek herhaald. Plus een verzoek om de bomen bij de tramhuisjes meteen ook maar aan te pakken. Voor de inhoud van dat verzoek: klik hier.

 

Inmiddels zijn de blaren gevallen en opgeruimd, maar nog steeds geen schot in de zaak. De gemeente liet weten dat de bomen voortaan biologisch gespoten zullen worden.  ?????  Lost dat iets op?

Zou de Stadsraad Aardenburg ons niet vooruit kunnen helpen?  Voor het verzoek in hun richting: klik hier. In diezelfde tijd bracht het college een werkbezoek aan Aardenburg. Vooraf en tijdens dat bezoek hebben we ook daar het probleem aangekaart. Net als flink wat andere Aardenburgers met soortgelijke problemen.

 

De stadsraad reageerden met de pijnlijke dooddoener: Er zijn ook mensen die bomen mooi vinden.

Tsja, ik ook.

 

Hebben we dan echt helemaal totaal NIETS te zeggen over ons eigen straatje? Het probleem voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

Zo vlak voor de verkiezingen vragen ze nadrukkelijk onze aandacht.

In spanning afgewacht wat zij, concreet, voor ons zouden doen.

 1. één partij (D & T)gaf de tip om aan de gemeente te vragen de bomen te snoeien. Dat lost niets op, en is al gebeurd.

 2. één partij (mevr. v.d. Vijver, eigen lijst) zou de kwestie doorspelen naar de afdeling waar klachten worden behandeld. Zou die afdeling nog niet op de hoogte zijn?

 3. één partij (CDA) kwam 'persoonlijk' poolshoogte nemen en heeft onze zaak nogmaals aangekaart bij de desbetreffende ambtenaar.

Die andere vier (of vijf?) partijen hebben nog totaal niet gereageerd.

 

Op 25 februari kwam er bezoek van de gemeente, om ontvangen klachten af te handelen. Zoals steeds: volop begrip voor ons probleem. Maar enige hoop op een oplossing konden ze me niet geven.

Verder hoorden we dat een gemeenteambtenaar nog contact zou opnemen, maar dat is nog steeds niet gebeurd (eind maart).

Zelf hebben we de hele straat gevraagd of ze bezwaar zouden hebben als de drie bewuste bomen weg zouden gaan. 90% gaf aan daar totaal geen moeite mee te hebben. 10% reageerde nog niet. Fijn om te weten dat anderen begrip tonen voor ons probleem, maar helpen doet het niet tot nu toe.

Vandaag een schrijven richting Commissie Burgercontact met ook aan hen een verzoek om in ieder geval begrip voor het probleem en uiteraard met de hoop dat ze in dezen iets kunnen betekenen.

Ondertussen kunnen we niet anders dan wachten, wachten, wachten. En aangezien het groeiseizoen al begonnen is, wordt de kans op een korte-termijn-oplossing met de dag kleiner.

 

Wachten tot je een ons weegt

Herfst 2010 nogmaals aangekaart, gemaild, ingesproken, de krant toonde interesse, het leek zo eenvoudig, zo voor de hand liggend. En toch het deksel op onze neus. Teleurgesteld, boos. Begin december 2010 een persoonlijke ontboezeming richting gemeente. Hieronder te lezen:

 

 

Beste volksvertegenwoordiger

 

Mijn uitzicht ongeveer een maand geleden. De kleur is mooi, das waar.

 

Ook ongeveer een maand geleden een brief van de gemeente. Dit uitzicht blijft zo.

 

De brief maakte me ontzettend boos, nu pas, weken later  is die boosheid voldoende gezakt om er nog één keer op terug te komen. Daarna geef ik het op. Verliezen is niet erg, als de strijd maar fair verlopen is. Dat is niet zo, echt niet.

 

In de gemeentelijke brief wordt er alleen gesproken over de boom voor mijn deur. Das raar, het gaat niet om mij, niet om ‘mijn’ boom, het gaat om drie bomen. Het gaat ook, en vooral, om bewoners van een hele straat, van de hele kern. Zeg maar om het volk dat U vertegenwoordigt!

Verder lezend zie ik dat er nu weer een ander argument bedacht is waarom de bomen niet weg mogen: om een groene woonomgeving te houden.

Beste mensen, sorry hoor, maar dit eindeloos gekronkel past toch niet bij een gemeente bestuur. Telkens komen er weer andere argumenten, telkens weer weten wij ze heel makkelijk te weerleggen. De vorige keer ging het om ‘onze leefbaarheid”. Iedereen snapt inmiddels dat voor onze leefbaarheid die bomen juist zo snel mogelijk weg moeten. Maar nee, nu moet de groene woonomgeving worden behouden en dus die drie bomen, is nu de redenatie.

Is die ambtenaar wel eens op Draaibrug geweest? Als ik onder die boom door kijk, zie ik alleen maar groen, als ik de ander kant op kijk, groen, als ik bij de buren kijk, groen. En steeds meer groen, wij zijn supergroen liefhebbers, en neem maar van mij aan: wij houden Draaibrug echt wel groen.

Dat die ambtenaar hier nooit echt gekeken heeft, blijkt ook uit de rest van de brief. Ik neem dat de man beslist niet kwalijk, hij wordt immers aangestuurd door de wethouder, en die wordt weer aangestuurd door U allen, onze gemeenteraad. De wethouder was uitgenodigd eens te komen kijken naar ons uitzicht: geen wethouder gezien. Enkelen van U namen wel de moeite. Van hen kregen we de indruk dat we op hen konden rekenen. Die indruk kreeg ik ook voor, tijdens en na mijn inspreken tijden een commissievergadering. Hoe moet ik dat uitleggen naar mijn achterban, naar het volk dat de Draaibruggeraat vertegenwoordigt: Draaibruggenaars. Het volk hier vindt dat die bomen weg moeten, U, ons vertegenwoordigend laat ze staan. Uitleggen is mijn beroep, maar dit krijg ik nooit uitgelegd.

Nog even die brief: de ambtenaar doet echt wel zijn best, maar dat de boom wettelijk ver genoeg van de huizen staat, daar hebben we nooit aan getwijfeld. De boom zal worden opgesnoeid, volgens de ambtenaar zal de kroon dan boven het uitzichtpunt komen? Nee dus, de huisjes hier zijn klein, maar niet zo klein. Vervolgens beweert hij dat er voldoende straatlicht op straat komt. Tsja, kom eens kijken, als de blaren er weer aan staan.

(Mijn zonnepanelen worden er ook nog bijgehaald, hoeft niet, het gaat niet om mij. Wel zuur, die opbrengsten verminderen aantoonbaar, daarnaast moet ik nu buitenverlichting  aanbrengen en ’s nachts laten branden als inbraakpreventie, daar gaat mijn energie).

Dan is er nog een kleinigheidje: luizen. Vrijwel in iedere brief krijgen we te horen dat de luizen in 2011 biologisch zullen worden bestreden.   ??????   Is dat beter voor het uitzicht?

 

Beste raadsleden, jullie zijn verkeerd bezig, jullie vertegenwoordigen niet ons, anders kan ik het niet uitleggen. De Draaibruggeraat vocht eerder met succes tegen een ministerie dat een zendmast midden in de kern wilde plaatsen. We streden, tot in de Abdij, tegen de provincie en tegen Connexion om onze bushalte terug te krijgen, het lukte, het duurde lang, maar we kregen het voor elkaar. IJzersterke argumenten en optreden namens een ruime meerderheid van onze kleine kern, dat is ons kleine maar efficiënte wapen. Jammer genoeg werkte het niet bij ons eigen gemeente bestuur.

 

Voor wie ons echt vertegenwoordigde:  bedankt.

Voor degenen die dat niet deden: tijd voor een bezinning.

 

Tot slot nog een denkertje: van alle kanten kreeg ik allerlei tips om die bomen te doen verdwijnen, variërend van een beetje vergif tot per ongeluk omver rijden. Ook vanuit de gemeentelijke organisatie. Die verleiding hebben we steeds weerstaan, daar ben ik ook trots op, maar we staan wel met lege handen.

 

Met vriendelijke groet

nog altijd vol geloof in onze democratie

Theo Buijsse  (op persoonlijke titel, ik moet eerst nog een manier bedenken om dit uit te leggen aan het volk dat ik vertegenwoordig), niet meer boos, maar, zoals meestal, heel vrolijk zelfs, maar ongelofelijk teleurgesteld en me constant afvragend wie jullie dan wel vertegenwoordigen.

 

fijne zondag verder.