Draaibrug, 3 feb. 2021

Alles uit deze mail en eventuele bijlages

mag gepubliceerd en vermenigvuldigd worden.

Aan gemeenteraadsleden, burgemeester,

wethouders, ambtenaren, betrokkenen en belangstellenden.

 

In de bijlage (zie hieronder) een korte uitleg over de huidige stand van zaken met daaraan gekoppeld een aantal concrete vragen aan de wethouder. Uitkijkend naar concrete antwoorden. In die bijlage niets over de tramremise. Daarover in één van mijn volgende mailtjes.

 

Velen van U hebben ons jarenlang gesteund en sympathie voor de Draaibrugse problematiek getoond. Zonder al te veel achteruit te kijken spreek ik nadrukkelijk de hoop uit die steun en sympathie opnieuw te mogen ervaren.

 

 

Bij bovenstaand mailtje zat de volgende bijlage:

 

Vragen aan de wethouder.

Onderwerp: rijksmonumenten Tramhuisje Draaibrug

Info (samengevat) die we juli 2020 kregen vanuit de gemeente: er

was op 17 juni 2020 een constructief gesprek van wethouder

Ploegaert met de heren De Leyn. Er zal een renovatieplan gemaakt

worden voor 7 tramhuisjes. Het concept is er al op 17 juni, wegens

corona toen echter nog niet besproken met eigenaren (De Leyn).

Waar mogelijk aanbouw, in ieder geval renovatie. Rijksdienst voor

Cultureel Erfgoed adviesrol. Presentatie aan de bewoners van

Draaibrug en “Het streven is er op gericht het traject van de

vergunningverlening eind 2020 af te ronden”.

Inmiddels zijn we alweer 8 maanden verder zitten we op Draaibrug

met veel vragen:

1. wanneer begint de renovatie van die 7 tramhuisjes?

2. wat gebeurt er met dat ene verloederde huisje dat niet van De

Leyn is? (nr. 65, het rode huis).

3. wordt, verwijzend naar urgentie, op enige wijze afgeweken van

de eisen die aan deze monumenten gekoppeld zijn? (Unieke

uniformiteit bijvoorbeeld).

4. worden de huurders vanaf nu, cie.verg. 9-2-2021, tijdig en met

menselijke regelmaat op de hoogte gebracht/gehouden.

5. worden de inwoners van Draaibrug vanaf nu, cie.verg. 9-2-2021,

tijdig en met menselijke regelmaat op de hoogte

gebracht/gehouden?

(Maak en houd Draaibrug asjeblieft weer betrokken door vanaf nu minimaal eens in

de twee maanden een stand van zaken door te geven. tb)

6. wanneer wordt het renovatieplan aan de inwoners van

Draaibrug gepresenteerd?

7. vindt deze presentatie plaats vóórdat het renovatie plan

definitief is?

In afwachting van Uw reactie

met vriendelijke groet Theo Buijsse.

 

 

 

 

mailtje