de voortgang van de aanpak van de verpauperde tramhuisjes in Draaibrug.

een en ander ontvangen op 6-7-2020

 

Op 17 juni jl. heeft wethouder Ploegaert een constructief gesprek gehad met de heren G. en S. De Leyn en de heer S. Huigh. Door de heren De Leyn is Bouwadvies Huigh uit Aardenburg in de arm genomen ten behoeve van het maken een renovatieplan voor de woningen Draaibrug nrs. 58, 59, 63, 64, 66, 66a en 67. Het concept-plan, dat vanwege de coronamaatregelen door het bouwadviesbureau nog niet was besproken met de eigenaren, voorziet in het aanbouwen van een aanbouw aan de achterzijde bij de eerste vier woningen, bij de andere woningen vindt de renovatie plaats binnen het bestaande bouwvolume. Waar mogelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de woningen te verduurzamen. Nadat de eigenaren hebben ingestemd met het schetsontwerp wordt een bouwplanvooroverleg met de gemeente ingepland. Omdat de panden zijn aangewezen als Rijksmonument is voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een adviesrol weggelegd. Bij de RCE zal, verwijzend naar de urgentie om de onderhoudstoestand aan te pakken, worden aangedrongen op medewerking. Te zijner tijd wordt het plan aan de bewoners van Draaibrug gepresenteerd. Het streven is erop gericht het traject van de vergunningverlening eind dit jaar af te ronden. De eigenaren bezien nog welke consequenties de renovatie heeft voor de huurders. Een aantal van de op te knappen woningen is immers verhuurd.

 

Zowel de gemeenteraad als de stadsraad zijn op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken.

 

 

 

mailtje