Draaibrug 6 mei 2021

Alles uit dit schrijven mag

openbaar gemaakt worden.

 

Aan het gemeentebestuur Sluis

en ter info aan:

aantal betrokkenen, aantal geïnteresseerden

en diverse toezichthoudende instanties.

 

Bestuurders van Sluis, graag nogmaals Uw aandacht.

 

Half april ontving ik antwoorden op mijn (Draaibrugs) vragen mbt verloederende tramhuisjes Draaibrug 1.

Het waren concrete vragen, zodat Draaibrug zou weten waar we aan toe zijn.

En wat blijkt uit de antwoorden2: de gemeente is vooral bezig haar verantwoordelijkheid af te schuiven naar anderen. Vier keer naar De Leyn en een keer naar Stadsraad Aardenburg. Het betreft de vragen 1-4-5-6-7.

Blijven er nog twee vragen over, vraag 2 en 3.

Het antwoord op vraag twee is echt ongelofelijk. De vraag was: Wat gebeurt er met het verloederde huis nr. 65, het rode huis.  Werkelijk ongelofelijk, het is opgekocht door onze allergrootste huisjesmelker De Leyn. HOE ? Niemand wist dat het te koop was. Het vermoeden is nu dat de gemeente Sluis hierin bemiddeld heeft. Terwijl de gemeente Sluis donders goed weet dat er verschillende mensen zijn die maar al te graag zo’n huisje zouden willen kopen en daar met hart en ziel iets moois van zouden maken. Volgens de regels!!  Helaas, De Leyn.

 

De Leyn doet, net als de gemeente Sluis, al twintig jaar vrijwel niets aan onderhoud. En dus is al jarenlang sprake van verwaarlozing.  De gemeente is daarvan al 20 jaar lang op de hoogte, maar De Leyn en gemeente Sluis blijken nu weer twee handen op één buik. Het verklaart waarom de gemeente nooit heeft opgetreden tegen die verwaarlozing, daarin is dus duidelijk tekort geschoten. Nog steeds. Tekort geschoten want het is de plicht van een gemeente om op te treden bij verwaarlozing van Rijksmonumenten. Heb dat eerder al aangekaart (o.a. 2017 3) maar toen nog in de hoop dat we samen oplossingen zouden vinden. De wethouder erkende verschillende keren deze nalatigheid om er telkens onmiddellijk aan toe te voegen: “We zijn er mee bezig”.

 

De Leyn, oorzaak van vrijwel alle verkrotting van onze prachtige tramhuisjes, werd al vele malen benaderd door inwoners van Draaibrug, zijn huurders, buren, en altijd over hetzelfde: achterstallig onderhoud, wegrottende elementen, waterschade, ongedierte, dakgoten enz.. Als één van de vele voorbeelden verwijs ik hier naar een aangetekend schrijven van enkele Draaibruggenaren aan De Leyn. Die brief is ook aan de gemeente gestuurd ook toen al in de hoop dat er uit die hoek steun zou komen. Niets. Die brief had als titel:  AANGETEKEND – INGEBREKESTELLING4.

Van recentere datum: de tevergeefse strijd van een huurder over de erbarmelijke staat van het pand. Huurder heeft daarover ingesproken tijdens een cie. vergadering5. De Leyn dreigde hem het huis uit te zetten met een ‘onbewoonbaar verklaring’.

DAT is de werkwijze van De Leyn.

De warme aanpak van de gemeente? Hij lacht ermee. Hij laat een renovatieplannetje opstellen (dat ligt er alweer bijna een jaar te verstoffen!!) en als er vragen komen ……… ik vermoed dat hij dan zegt: “We zijn er mee bezig”.

Tsja.

 

met vriendelijke groet

Theo B.

 

 

Voetnoten:

brief met vragen is hier te lezen.

brief met antwoorden van de gemeente is hier te lezen

3  een overzicht sinds 2017 is hier in te zien.

4  desbetreffende brief in mijn archief, maar niet online.

5  tekst inspreekbeurt in mijn archief, maar niet online.

 

 

 

 

 

mailtje