Eerst korte, langere versie hieronder

 

Alles uit deze mail+bijlage

worden gedeeld

 

Goeiemiddag, raadsleden, wethouders, betrokken ambtenaren, burgemeester en andere betrokkenen.

 

Op tv, SBS6 belde, dat was spannend, zenuwen natuurlijk, maar potverdorie die verslaggever begreep meteen hoe historisch belangrijk tramhuisjes en tramremise zijn.

 

In de bijlage ga ik weer uitgebreid stevig te keer over de manier waarop Draaibruggate al die jaren wordt/werd aangepakt. Wethouder noch raadsleden worden daarin gespaard en nog maar eens aandacht voor de gang van zaken.

Samengevat: het schiet voor geen meter op en de gemeente schuift haar verantwoordelijkheid af op anderen, krijgt zelf niets voor elkaar behalve chronisch NIET communiceren en beloftes NIET nakomen.

Tramhuisjesmelker de Leyn schuift de zwarte piet nu openlijk naar de gemeente. De gemeente is onmachtig om de regels uit te leggen, 6 of 7 x zijn ze bij elkaar geweest. Hij kreeg er vooral te horen dat de gemeente er geen geld voor heeft.

Wat de tramremise betreft: verantwoordelijkheid volledig in handen van de eigenaren gelegd. Die hebben de expertise toch niet. De sloophamer dreigt.

 

Daadkracht, wanneer gaat mijn gemeentebestuur echt aan de slag. Op die vraag hoop ik binnenkort antwoord te krijgen.

 

Theo’s voorspelling. Twee zelfs.

  1. tramhuisjes: nog jarenlang gesteggel over de uitvoering. Reden: de al jarenlang verkrachte rijksmonumenten-regels ongestraft goedgekeurd krijgen en toe passen op alle tramhuisjes.

  2. tramremise: de eigenaren zien geen andere mogelijkheid dan sloop.

 

De bijlage is uitgebreid echt de moeite waard hoor.

 

Tot slot, sommigen van jullie hebben het voormalige wachtlokaal met eigen ogen gezien.

Op de foto hieronder kun je zien hoe het ooit was.

Lang geleden werd dit pandje trouwens in tweeën gedeeld. Zonder vergunning. De vuilnisbelt die op tv kwam, nog steeds te zien in de krant en online, die ligt nog steeds in dat historische pandje. Uitgelokt door de eigenaar, maar zeker ook door de slappe warme aanpak van gemeente Sluis.

 

En ja, eerlijk is eerlijk, ik genoot van alle aandacht, van die bar slechte reclame voor Sluis op radio en tv, de Draaibrugse frustratie prachtig in beeld gebracht. Dat alles geeft me nieuwe energie, ik ga keihard aan de slag, alles uit de kast halen, nog vóór de verkiezingen. Reportages over de tramremises, het historisch belang, vervolgreportages tramhuisjes die de ontwikkelingen van vorderingen in beeld brengt, details van de aftakeling elk kwartaal opnieuw Sluis in beeld. De Belgisch tv-zenders zullen ongetwijfeld met veel plezier afzakken naar het overbekende toeristisch Sluis. En naar dat ene piepkleine dorpje dat weigert genoegen te nemen met dat slappe geleuter, het eeuwige: “We zijn er mee bezig”.

 

Fijne zondag verder

Hartelijke groeten Theo Buijsse.

 

Bijlagen:

De hand van de wethouder.pdf

638 KB

 bijlage hieronder

Draaibrug, 5-11-2021

delen en vermenigvuldigen,

reageren, doen!

De hand van de wethouder

 

“Kom op daar” was de oproep in vorige mail *. 5 oktober stond dat verhaal bij de ingekomen stukken van de cie. vergadering. Dit keer bleek Jan met de korte Achternaam niet de afzender te zijn en werden er weer vragen gesteld: mevrouw Oostenbrugge, dhrn. Scheppers, Keymel en Elfrink. Goeie vragen Wethouder Ploegaert kwam met antwoorden. Altijd weer hetzelfde liedje, de onnozelaar uithangen (alsof hij niet weet dat je te maken krijgt met een rijksmonumenten commissie), de flauwe grap (het duurt zo lang want iedereen moet er zijn of haar plasje over doen), het rookgordijn (suggereren dat er nog voor de verkiezingen een doorbraak is) en tot slot het ‘slaap raadslidje slaap’ riedeltje (geloven jullie mij als wethouder of geloven jullie de briefschrijver).

Bij dat laatste dacht ik: RAADSLEDEN, GRIJP NU JULLIE KANS!! Durf ALLEMAAL spontaan te zeggen dat datgene wat briefschrijver aandraagt al jarenlang overeenkomt met de naakte waarheid. Durf NU te zeggen dat de wethouder al jarenlang uit zijn nekleutert. Helaas. Tuurlijk, daar is lef voor nodig, de burger boven de wethouder stellen, wowwww dan laat je zien waar je voor staat!!

In al die jaren dat jullie daar zitten hebben jullie vrijwel allemaal meer dan eens een lans gebroken voor Draaibrug-gate. Allemaal. Al die jaren heb ik daarvoor regelmatig Draaibrugs waardering uitgesproken. Maar de laatste jaren? Vragenstellers zijn tevreden met elk antwoord van de wethouder en hervallen in stilte. En dus ettert het maar door (de tramhuisjes, de tramremise) en geleidelijk aan wordt die stilte stiller.

Eind vorige maand spatte Draaibrugs frustratie in heel Nederland via krant en tv de huiskamer in. En overal snappen ze het meteen en kijken ze stomverbaasd en verwijtend naar Sluis. Maar jullie niet, jullie gaan mee in het eeuwige tijdrekken van deze wethouder en blijven hem geloven en steunen.

Dankzij de krant, tv, radio, social media kregen we de afgelopen weken info waar Draaibrug al jaren om vraagt. De huisjesmelker voelt zich, anders dan de gemeente Sluis, wèl aangesproken. Lijkt het. Via de site van omroep Zeeland komt dat tot ons. Onthutsend om daar te lezen:

"Mevrouw," verzucht de Vlaming, "we gaan deze huisjes zeker opknappen. Maar het probleem zit in Nederland. Niemand weet wat er mag of niet mag. Het is een drama. We zijn al zes of zeven keer samengekomen met het stadsbestuur, maar het blijft maar duren."

Het kan toch niet dat een gemeente als Sluis, onlangs nog trots wapperend met een enorme lijst nieuw aan te wijzen gemeente-monumenten, niet weet hoe je de restauratie van rijksmonumenten aan pakt.

Kunnen raadsleden echt niets toevoegen in dezen?

In de actiepuntenlijst van september lees ik dat de gemeente de voortuitgang om financiële redenen blokkeert1 . Essentiele informatie, maar dat vermeldt meneer de wethouder niet als hij op 5 oktober vragen van raadsleden over tramhuisjes beantwoordt. En natuurlijk krijgt Draaibrug dat ook niet te horen, we horen niets, al jarenlang wordt er chronisch niet gecommuniceerd met Draaiburgers  (zie mail 22-10-2018) 2. Niet gek dat deze burgers er niet meer in geloven en zo werd de Draaibruggeraat om zeep geholpen, weg democratie, weg burgerbetrokkenheid, weg burger-participatie en weg burgerinitiatieven.

De coalitie slaat de maat, dat is duidelijk, maar moet een muzikant met elk melodietje meeblazen zonder zichzelf af te vragen wat steeds hetzelfde riedeltje teweeg brengt?

Geroutineerden Sjaak Quaak en Lia Flikweert stellen al jaren geen vragen meer bij muziek die ze spelen. Ooit konden zij zich echt boos maken over het feit dat er Draaibrugse zaken voor geen meter klopten, precies daarom hield Draaibrug van hen3. Nu zijn het vooral nog de nieuwkomers in de raad die af en toe een vraag stellen, totdat ook zij zo vaak teleurgesteld zijn dat ze zich er ook maar bij neerleggen, moedeloos mompelend ‘we zijn er mee bezig’ en ‘het is in handen van de wethouder’. Wat dat betreft vormt Arnold Scheppers de bevestigende uitzondering.  

 

Het restauratieplan tramhuisjes ligt er al bijna twee jaar. Al wat de gemeente lijkt te doen is afschuiven op anderen. De Leyn4  wil wel, maar kent de weg niet. Is de gemeente Sluis met al zijn ervaring dan niet in staat om de weg te wijzen? Dat ze daarbij ook nog eens geen geld in die huisjes willen investeren, dat zegt heel veel van deze wethouder in wiens handen we zijn!

 

Tot slot de tramremise. Ook hier heeft de gemeente alle verantwoordelijkheid van zich af geschoven. Een goed plan van Boei verwerpen en dan de verantwoordelijkheid afschuiven naar de eigenaars en eisen dat die op korte termijn met een oplossing komen5. Weer een laffe zet van de wethouder in wiens handen het ligt. Alsof eigenaren de juiste netwerken hebben om investeerders te vinden. Alsof die kennis hebben van hoe je om moet gaan met rijksmonumenten. Hun rest slechts één treurige optie: slopen.

 

De verkiezingen haalde de wethouder er ook al bij. En hij gaat met pensioen. Die is dus echt niet bezig met de Draaibrugse belangen. Als er dan iets gesloopt moet worden, laat dat dan een paar poten onder zijn stoel zijn.

 

Wordt Draaibrug op de hoogte gehouden? Absoluut niet. Ook op mijn mailtje “Kom op daar” van 5 oktober heb ik nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. De stadsraad Aardenburg? Dit al zo lang slepend dossier op pakken is onmogelijk, de gemeente heeft ook nooit moeite gedaan om ze in te wijden, blijkt uit de summiere en vaak achterhaalde info die ik wel eens van hen krijg. De raadsleden? Ook voor hen is het dossier inmiddels niet meer te behappen. De wethouder? Die gaat weg. Net als de weegbrug, de tramremise en de tramhuisjes. En Draaibrug?

 

Tot ziens op de volgende tv-zender,

Theo Buijsse, Draaibrug 30, 0117 491896

 

*mail “Kom op daar” (23 september 2021).

 

1 Actiepuntenlijst 7 september 2021.De geplande nota om namens de gemeente het cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren staat on hold vanwege de financiële verantwoording. De vergunningsaanvrager bekijkt of hij dit zelf kan laten uitvoeren voor de vergunningaanvraag.

 

2 mail 22-10-2018 te lezen via deze koppeling: chronisch niet gecommuniceerd

 

3  raadsleden mevrouw Flikweert, dhr. Quaak e.a. in actie voor Draaibrug, ook te lezen via: chronisch niet gecommuniceerd

 

4 De Leyn, al sinds de vorige eeuw eigenaar van groot aantal tramhuisjes, nooit zichtbaar begaan geweest met de toestand van dit historische rijksmonument, niet voor / niet na aanwijzing als monument. Altijd achterstallig onderhoud. Veranderingen waar zeker geweten geen toestemming voor verleend is, twee voorbeelden: opdelen wachtlokaal (Draaibrug 66 werd 66A en 66B), plaatsen afwijkende raamkozijnen. Het interesseerde de eigenaar geen zier, vandaar de titel: tramhuisjesmelker. Wordt zijn aanpak nu anders, of speelt hij onder één hoedje met de wethouder, eerder op gewezen in mail 6 mei 2021. (Hier online te vinden. Goeie brief, echt waar : )

 

5 Besluitenlijst college dd 16 maart 2021

6.b.2 - BB: Herbestemming voormalige tramremise Draaibrug 56 te Aardenburg

Besluit:

1. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met de vertegenwoordiger van de eigenaren van de voormalige tramremise plaatselijk bekend Draaibrug 56 te Aardenburg.

2. De eigenaren te verzoeken u uiterlijk 1 juli a.s. te informeren over de stand van zaken van de door hen ondernomen acties met betrekking tot de verkoop van het pand, alsmede over het toekomstig gebruik van het pand.

3. De eigenaren nogmaals te wijzen op de onderhouds- ofwel instandhoudingsplicht die de Erfgoedwet aan de eigenaren van een rijksmonument oplegt.

 

Overzicht van al het gedoe sinds 2017 is hier terug te vinden.

 

 

 

 

mailtje