Vooruitblik 2021

Een oase te midden van strakke akkers. Op 300 m een boerderij met gevarieerde biotopen. Op 750 m een gehucht met gevarieerde tuinen.

De planning voor volgend jaar is rond; een overjaarse natuurakker, een nieuwe natuurakker en een kort grasland.

Hoe krijg ik er een koppel patrijzen?

Waar zijn de patrijzen? Afgelopen maanden nul waarnemingen. Waar is die klucht van afgelopen zomer naar toe? Naar de boomgaard, of het natuurgebied? In die uitgestrekte kale akkers?? Nee, kan ik me niet voorstellen.

In de Beuteroek is volop eten, dekking, wat hebben ze nog nodig. Rust. Mensen komen er nauwelijks. Roofvogels, vossen, kraaien, ja, maar lijkt me sterk dat zij de vestiging van het patrijs tegen houden. Dus komen ze er gewoon, in het voorjaar, als de jonge vogels uit de klucht verjaagd worden, dan komen ze, kraaiend van plezier, luid roepend: oprotten, dit is MIJN gebiedje, hier gaan wij aan de leg.

 

Heerlijk vooruitzicht, 2021 wordt het helemaal. Ah en de vooruitblik kievit!! Zie bij kievitenakker.