Juli    

(eind juli, met nest leeuwerik, zie onderaan)

 

Het zoemt, het fladdert, het groeit en bloeit.

Het consumeert, vreet en wordt gevreten.

Spectaculaire achtervolging van boerenzwaluw door een valk (?) slechts iets groter dan de zwaluw zelf. Wat een enorme ruimte als er geen bomen, struiken, huizen staan. De lucht is de grens.

Zwaluwen altijd wel ergens te zien. Leeuweriken te horen en te zien, met jongen. En veel kleine zangvogeltjes, waarvan ik kneus en putters af en toe met zekerheid herken aan beeld of geluid.

Bijen, hommels, vlinders, rupsen.

Maakt niet uit dat ik de namen niet ken, het is iedere keer een feest er te zijn.

Vals zaaibed overwoekerd door ganzenvoet laten maaien. Ploegvoren zo laten ? Plannen voor volgend jaar.

Wat kostte dit jaar tot nu toe ?

Honderden koolwitjes op belendende akkerbouwpercelen. Bijenkasten ook.

 

 

 

 

 

 

 

Eind juli    

 

Het zoemt, het fladdert, het groeit en bloeit, het consumeert, vreet en wordt gevreten nog steeds, zoals zie begin juli.

De langste dag is alweer een maand oud.

Eerste groeiers en bloeiers zijn uitgebloeid, massa's zaad worden gemaakt. Maar de 'tweede leg' is bezig aan een gigantische inhaalslag en zo blijft het bloeien en ontstaat een heerlijke langdurende variatie.

 

Op belendende monotone percelen is geoogst.

Graszaad ten noord en zuid.

Plantaardappelen zijn doodgespoten, tarwe staat af te rijpen.

 

 

 

 

Naast de paar hectare natuurakker, ligt een perceel met graszaad. Engels raaigras. Hetzelfde gras als de strook rond de natuurakker, alleen is die strook niet bespoten en/of bemest. WAT EEN ENORM VERSCHIL in massa, volume, opbrengst.

Als het graszaad gedorsen is volgt al gauw de pakkenpers. In dit geval gevolgd door de inpakpers. En dan is het kaal, je kon het al zien op de tweede foto hierboven.

Kort voordat er gedorsen werd, vond ik in mijn schrale strookje gras een nestje van de leeuwerik. Drie donker gekleurde eitjes, goed verborgen, mazzel als je ze ontdekt. Fotootje, allerlei afleidende sporen leggen en wegwezen.

nestje met drie eitjes, dinsdag 21 juli.

 

4 dagen later ga ik weer gluren. Er wordt gewerkt, de dagen ervoor is ook veel werk verzet, vlakbij en naast 'mijn' nest.

Zag er prima uit !!

 

En wat een drukte op het kale land: 8 ooievaars, 3 reigers, 2 buizerds, enkele torenvalkjes, een paar meeuwen. Indrukwekkend.

 

Ah, en de eerste zonnebloem helemaal in bloei!! Sowieso veel bloei. En larven, dikke vette.

 

En vlinders, honderden koolwitjes. Op de foto's hieronder zie je er 5 en 7.

 

 

 

Een paar dagen later: nog steeds ooievaars, torenvalkjes, een meeuw en een kat. Leeuwerikjes zijn verdwenen. Opgevroten.