jagen = geduldig afwachten

en toeslaan op het juiste moment