Vervolg natuurakker, de kl€uiten.

 

Prachtig de vele positieve reacties op het ‘Recept Natuurakkers’.

Zie jij het nut, het belang van natuurakkers? Wil jij er in investeren, er over meedenken, wil jij mee doen?

 

Het “Vervolg natuurakkers” heeft als doel hier in de omgeving van Draaibrug nog enkele natuurakkers in te richten. Samen.

Samen een natuurakkerweb creëren temidden van die prachtige uitgestrekte productie-akkers.

Boeren die pakumbeet 3 ha land beschikbaar stellen, meedenken en meebepalen over hoe het ingericht wordt en het

bijbehorende werk verrichten met hun materiaal. Voor een vast bedrag per hectare. Nauwelijks voorwaarden, absoluut geen gedoe.

Burgers als sponsor. Let op, niet een paar eurootjes, we praten over een jaarlijkse bijdrage vanaf minimaal 100 euro,

minimaal vijf jaar lang. Dat sponsorgeld gaat rechtstreeks naar de boer.

 

Jaja, ik zie al die burgers nu denken: “ik ben niet gek”. Tegelijkertijd verwachten we wel allemaal van de boeren dat ze “de natuur redden” en niet mopperen als ze daar zwaar in moeten investeren. Hmm, das ronddenkertje.

 

Als burger ben je net zo verantwoordelijk en mag je ook zonder mopperen de natuur redden door er blijvend een beetje in te investeren.

 

Wat krijgt de sponsor er voor? Als sponsor word je in ieder geval uitgenodigd om mee te denken. En je krijgt enkele keren per jaar te zien wat jouw geld heeft opgebracht. Je kunt er ook voor kiezen om de enige sponsor van een boer te worden. Burger zoekt boer. Of omgekeerd.

Een aparte categorie mogelijke sponsors vormen burger-landeigenaren. Vaak verpachten ze hun land zonder te beseffen dat ze hun stukje land ook op een andere manier kunnen (laten) inrichten. Ik was zo’n onnadenkende verpachter.

 

Dan de bestuurders. Provincie en gemeente is/wordt gevraagd dit burgerinitiatief financieel te ondersteunen.

 

Echter, één ding is zeker: zonder betrokken boeren, zonder betrokken burgers geen gevarieerder landschap waar de hele wereld iets aan heeft.

 

Meer info is online te vinden. Via draaibrug.com.

Reacties graag vóór 21 januari 2022.  Dankjewel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         kievitsnest, voor het eerst sinds vele jaren krijgt het ruimschoots de tijd die het nodig heeft

 

zieje, ruikje, hoorje, voelje de zomervloed

allerlei planten, het jaar rond rust, ruimte, voedsel, beschutting

voorwaarde om allerlei soorten blijvend te laten overleven

 

 

 

 

mailtje