Soortenlijst natuurakker De Beuteroek, t/m augustus 2022
  vogels zoogdieren insecten  
1 blauwborst bisamrat groene vleesvlieg 1
2 blauwe reiger bruine rat vuurwants 2
3 boerenzwaluw haas hommelbijvlieg 3
4 bruine kiekendief kat oranje luzernevlinder 4
5 buizerd mol sikkelsprinkhaan 5
6 canadese gans muis akkerhommel 6
7 ekster vos oranje zandoogje 7
8 fazant wezel aardappelprachtblindwants 8
9 gele kwikstaart   koninginnenpage 9
10 gierzwaluw   icarusblauwtje 10
11 goudplevier   dambordvlieg 11
12 grasmus   bont zandoogje 12
13 graspieper   blinde bij 13
14 grauwe gans   gewone prachtwapenvlieg 14
15 grauwe vliegenvanger   kaasjeskruiddikkopje 15
16 grote zilverreiger   atalanta 16
17 holenduif   distelvlinder 17
18 houtduif   koolwitje 18
19 huiszwaluw   dagpauwoog 19
20     kleine vos 20
21 kauw   rietkruisspin 21
22 keep   koevinkje 22
23 kerkuil   honingbeestje 23
24 kievit   geelsprietdikkopje 24
25 kleine zilverreiger   sint jacobsvlinder 25
26 kneu   oogvleklieveheersbeestje 26
27 kokmeeuw   blauwooggrasmot 27
28 kraai   stinkende kortschildkever 28
29 krakeend     29
30 kuifeend     30
31 leeuwerik     31
32 mantelmeeuw     32
33 meerkoet     33
34 merel     34
35 oeverzwaluw     35
36 ooievaar     36
37 paapje     37
38 patrijs     38
39 putter     39
40 rietgors     40
41 roodborsttapuit     41
42 scholekster     42
43 sijs     43
44 spreeuw     44
45 taling     45
46 tapuit     46
47 tjiftjaf     47
48 torenvalk     48
49 vink     49
50 waterhoen     50
51 wezel     51
52 wilde eend     52
53 witte kwikstaart     53
54 wulp     54
55 zilvermeeuw     55
56 zilverplevier     56