Recept natuurrakkers

 

7,5 hectare goeie Zeeuwse klei, een klein beetje geld, eens wat zaaien, soms wat maaien, af en toe wat grond bewerken, niet bemesten, vrijwel geen bestrijdingsmiddelen en das alles.

Dan creëer je een rijk gevarieerde natuurakker, barstensvol leven, zo bio-divers dat je er tureluurs van wordt. Zo makkelijk kan het zijn. Een oase middenin onmisbare maar monotone productie-akkers, een soortenkluis, barstensvol leven, het jaar rond rust, beschutting en gevarieerd voedsel.

Heeft dat nut?

parende patrijzen,  E. Neve, Terneuzen.

 

Duizenden insecten, vlinders, bijen, hommels, allerlei spul waarvan ik de naam niet ken. Langpootmuggen, tien duizenden. Overal ritselende muizen, voer voor valken, kiekendieven, buizerds, uilen, reigers, ooievaars en andere liefhebbers. Het jaar rond is het er een eetfestijn voor soms grote zwermen zangvogeltjes, honderden. Een zomerlang wordt er gebroed en/of gegeten door koppeltjes, gezinnetjes van allerlei pluimage. Leeuweriken bij de vleet, broedend, jonkies en natuurlijk zingend. De grasmus broedde er. Vos, kraai en een verwilderde kat eten mee. Hazen van allerlei leeftijden, fazanten met jongen, af en toe patrijzen en reeën.

Vier koppels broedende kieviten, waarvan zeker één koppel met jongen. Het eetfestijn gaat door, het hele jaar rond. s Winters honderden holenduifjes, gemengde zwermen distelvinken (putters), groenlingen, kneus, kepen, vinken. Wat een enorme verrijking in de polder, plots ben ik zomaar natuur-inrichter, maar veel meer nog verwonderaar, toeschouwer, telkens weer genietend met volle teugen. Vandaag (25 oktober) telde ik er 250 foeragerende putters.

Heeft dat nut?

Tuurlijk heeft dat nut.

Elke burger weet dat, elke boer ook.

Hoor ik daar een: “Wat kost dat?”

Zulk een fantastische opbrengst, dat mag wat kosten. In totaal investeerde ik het afgelopen jaar €  1536,00. Daar zou nog € 540,00 vanaf kunnen als onze Scheldestromen echt begaan zou zijn met natuur en natuurbeheer!! Dan kwam ik uit op € 133,00 per hectare.

 

Zo weinig mogelijk handwerk, rust, variatie, voedsel, schuilplaatsen, het jaar rond, dat zijn mijn uitgangspunten. Her en der een stabiele bio diverse oase creëren te midden van al die broodnodige maar ozo eentonige en soortenarme grote productie-percelen.

Zonder subsidie, want subsidies is héél veel gedoe, gedoe waar niemand zin in heeft.

Hedendaags natuurbeheer, we leven nu, zinloos om te blijven streven naar de kleinschaligheid van weleer. Kleinschaligheid was mooi, functioneel en vooral rendabel in die 50-er jaren. En er was werkvolk op de boerderijen. Dat nu reconstrueren en onderhouden kost klauwen met geld.

Betaalbaar natuurbeheer. Belachelijke subsidies, € 2105,00 per hectare is ècht bezopen. Natuurlijk staan boeren in de rij, zoveel zekerheid per hectare haal je met geen enkel gewas. Natuurlijk is die subsidiepot onmiddellijk leeg.

Richt het anders in.

Laat elke boer een paar hectare van zijn/haar land inrichten als natuurakker, geef elke boer die dat doet daarvoor € 900,00 * per hectare, zodat ze ruim uit de kosten zijn. Boeren willen ècht wel iets doen voor de natuur. Geef ze de vrijheid om in te richten naar eigen inzicht, slechts minimale voorwaarden: niet bemesten, niet spuiten (alleen distels die onder de distelverordening vallen), inzaaien met minimaal 15 verschillende vogels/insecten plantensoorten naar boers eigen voorkeuren, beheer naar boers eigen inzicht en met boers eigen materiaal, geen productie-gewassen. Na 3 jaar mag de helft worden ondergeploegd en opnieuw ingezaaid, zo voorkom je onvermijdelijke vergrassing. Eén of twee jaar later de andere helft. Geen gedoe!! Na die 3 à 5 jaar (langer mag ook) is de grond in veel betere conditie. Om die reden kan de natuurakker meedraaien in het schema van vruchtwisseling. Op die manier wordt de geleidelijk stap naar een andere manier van boeren minder groot.

Zoveel plussen. Overal natuurakkers, barstensvol leven en betaalbaar.

Geïnteresseerd?  Meer info nodig, of wil je er graag eens rondgeleid worden, bel of mail maar even. En kijk zeker eens op de website draaibrug.com onder de knop Natuurrakkers. Reacties of een gratis rondleiding: 0117 491896. Draaibrug 30, Draaibrug.

Hartelijke groeten: Theo Buijsse.

                                                                                                     putters Beuteroek, J. Schouten, Voorschoten.

 
 * hier stond aanvankelijk € 300,00 per hectare. Dat bleek niet redelijk. Het streven is nu € 1000,00 per hectare. Lijkt veel, maar bedenk dat de boer/verpachter ook het werk uitvoert/laat uitvoeren.

 

 

 

 

mailtje