2 mei

een onwerkelijke leegte, nooit eerder was het er zo stil. Een 5-tal kieviten, ver weg, verder niets. Gras begint na de regen van vorige week beetje te groeien, de ploegvoren van het middenstuk voelen zacht onder mijn voeten, eind van de week wordt er gezaaid. Met minder braakstroken, want dat deel van het eerste jaar blijkt uiteindelijk geen succes: heel veel gras en onverantwoord veel distels. Elke maand erdoorheen met de cultivator?

Op de grens met aardappelakker ligt een keutel en sporen van de vermoedelijke keutelaar: Reintje.

Terug zigzaggend stuit ik op twee blonde tapuiten. Prachtige vogeltjes, nooit eerder in het voorjaar gezien.

Het groeit snel nu. Bladkool staat volop in gele bloei. Dikke steenhommels, meerdere. En ja, eindelijk doorbreekt het lied van de leeuwerik de stilte.

 

9 mei

geen stilte, de leeuwerik en drie koppels kieviten. Kieviten in alarmstandje, maar nog lang geen code rood. Ik speur gras en zaailand nauwkeurig af zonder iets te vinden. Deze week wordt er ingezaaid, hopelijk zonder nesten te verstoren of verpletteren. Altijd die kraaien. Leeuweriken, graspieper en koppel tapuiten. In overjaars gebied alleen maar hazen.

Een hardgroeiende plant gaat steeds meer op rogge lijken. Als het maar geen duist is.

 

13 mei: ze zijn nog nadrukkelijker en nog luidruchtiger aanwezig. Kraai en meeuw worden belaagd. Als ik er zelf loop vliegen hoog in de lucht acht kieviten zich luidruchtig druk te maken. Op de grond zie ik geen enkele activiteit, geen gebalts, kuiltjes draaien of territorium vluchten. En het is te nat om te zaaien.

 

21 mei: gezaaid. De vrees dat het nog te nat zou zijn bleek ongegrond. Vooraf uitvoerig gezocht naar kievitsnesten, niets gevonden. Wel ontdekt dat kieviten onmiddellijk in alarmstand gaan en opvliegen als ik lopend het terrein betreed, maar niet als ik met de auto rijd. Misschien er eens uurtje vanuit de auto observeren? En ouwe braak wordt gecultivatord.

Op grasland is al twee weken een koppel kraaien aanwezig. Afgelopen dagen zag ik er twee koppels. (Eergisteravond, 9.30 uur, een groep van 65 op perceel maisland Langeweg/Boomdijk/Grote Boomdijk/Dwarsweg. Dat zijn er dus zonder vaste woon- of verblijfplaats, rondzwervend zoekend naar plekjes waar wat te halen valt. Er lag een leeggevreten bebroed pauwen-ei.

Terug naar de Beuteroek. Terwijl er gezaaid werd, werden ook de braakstroken van vorig jaar gecultivatord. Totaal overwoekerd door gras, dat moet dit jaar anders. Heb ook minder braak gelaten.

Vind ik verdorie zomaar een kievitsei op het grasland!!

Tenminste, dat dacht ik. Maar het was wel erg licht van kleur, dus waarschijnlijk scholekster. Een lege schaal, teleurstellend. Is een lege schaal beter dan een lege dop. Of moet dat persť een half ei zijn? Scholekster koppel zit op perceel tussen watergang en rijksweg. Of zat? Ook daar was dus iets te halen.

 

26 mei: nogmaals de cultivator in de oude braakstroken. Levert prachtige meeuwenplaatjes op, warm bruine en diepzwarte koppen van kokmeeuw en zwartkopmeeuw.

              

 

 

 

 

mailtje