Begin april was perfect voor een weekje wildcamera:

 

 

Nee, dit zijn niet de gasten waarvan je hoopt ze aan te treffen. Maar hun aanwezigheid duidt er wel op dat het goed toeven is in de Beuteroek.

Ook andere gasten zijn er dag en/of nacht op zoek naar eten.

Hieronder zie je holenduifje, graspieper, fazant, haas en muis.

 

 

     

 

 

            

 

Half april (15) is het koud als ik er een gast rond leid. 't Gaat weer vriezen. Op de hele kievitenakker helemaal niets te zien als we er even lopen. Op de vogelakker gelukkig wel wat klein spul en in de vertes meer dan tien rennende hazen. Helemaal op het verste punt aangekomen, verzamelt er zich een zwerm van 40-50 zangvogeltjes, ze geven kleur aan het verhaal dat ik loop te vertellen. Teruglopend zien we boven het kievitenland 4 buitelende exemplaren. Maar 't blijft koud.

 

19 april, piketten verzettend, dertig ( 30 !) kneus voor m'n neus, dichtbij. En verweg weer die 40-50 zwerm. In de watergang koppel slobeenden. Bij de buren zijn patatten  geplant en toekomstig bonenland bewerkt, daar lijken kieviten verdwenen/verdreven. Slechts 1 koppel op kale middenakker Beuteroek.

 

Eind april is er geen zwerm meer te zien. Wel verspreid over het hele stuk koppeltjes, graspieper, leeuwerik, kneu en naamlozen. Een torenvalk parkeert regelmatig op één van de geplante zitpaaltjes, laat daar ook braakballen achter die dan later weer verdwenen zijn. Dezelfde torenvalk zie ik er een mislukte aanval uitvoeren op een vogeltje dat een hoge uitkijkpost bezette, geluks- en pechvogel bij elkaar. Slobeenden in de sloot. Tapuiten laten zich goed bekijken, in de lucht trekmeeuwen uit de Literen een enkele boerenzwaluw, in de verte hoor ik een koekoek.

Geen patrijs.Jammer. Volgend jaar nieuwe kansen.

Wel kieviten, een 6-tal, waarvan 2 bij mij. Op het aardappelland zijn ze weer verstoord door een volgende bewerking. De kat patrouilleert ook overdag, ook gewoon op kale akker of grasland. Als ik in de buurt kom drukt hij/zij zichzelf plat tegen de grond, alleen het kopje beweegt als ik me beweeg. Door de opvallende kleur is het beest al vanaf grote afstand zichtbaar, als ik een vogelverschrikker nodig zou hebben, was dit een ideale medewerker! Tot een meter of tien laat hij/zij zichzelf bekijken, kom ik dichter dan volgt er een sprint van zo'n 100 m en wordt er opnieuw plat gelegen. Heel erg zichtbaar.

 

 

mailtje