Draaibrug 2013 

Duumpje, verdere ontwikkelingen in de strijd om binnen deze vereniging meer openheid te realiseren.

 

(Dit zijn de ontwikkelingen op weg naar meer openheid binnen het Duumpje. Veel leden en ex-leden gaven duidelijk aan die openheid zeer op prijs te stellen. Voor wat er hiertoe eerder al ondernomen werd, zie de knop <Duumpje> op de startpgina  of klik hier.

 

oktober 2013: inmiddels ben ik er dus uit geknikkerd. Terecht de opmerking dat dat hier in geuren en kleuren had moeten staan. Kwam er niet van, sorry daarvoor, maar 't komt nog, komende winter.

Wat opviel: de reacties van heel veel mensen. Volgens mij vinden de meesten het gewoon prachtig dat ik eruit geflikkerd ben, niet omdat ik niet deug, maar omdat Duumpje een waardeloze club is. Verbaasd hoorde ik ze aan, na 40 jaar heeft zo'n club met zoveel invloed dus nog altijd totaal geen draagvlak.

Wat ook opviel: van Duumpjesleden GEEN  ENKELE  REACTIE.  Nooit. Op de royeervergadering zaten er toch een 30-tal, luisterend naar mijn pleidooi, geen enkele vraag, geen enkele opmerking, niets. En natuurlijk weet de meerderheid gewoon helemaal van niets en worden die ook bewust dom gehouden. Denk maar niet dat er iets van mijn argumenten ooit terug te vinden was in de clubkrant of de nieuwsbrieven. 500 leden die alles, werkelijk alles wel goed vinden.

Mijn conclusie na ongeveer 40 jaar lidmaatschap:

Waarom ik dan zo lang lid bleef? Omdat er binnen die club ontzettend veel goed werk wordt verzet door de werkgroepen. Tot 10 jaar terug was het altijd wel goed wat ze deden, er werd gestreden vr natuurbehoud en alle neuzen stonden altijd dezelfde kant op. tijden veranderen. Nu denken mensen genuanceerder over natuur, nu is het niet enkel maar beschermen maar ook beheren en open stellen voor medegebruik. Dat vraagt om opinie vorming en dus communicatie met je achterban. Die communicatie heb ik nagestreefd, totdat de heren beseften dat ze hun machtspositie zouden verspelen als die communicatie er zou komen. Vervolgens hebben ze me op de eerstvolgende vergadering geroyeerd.

Tot slot een voorbeeld van hoe ondemocratisch de heren te werk gaan: bij een royement hoort uiteraard een stemming. Nadrukkelijk werd vermeld: Theo mag niet meestemmen. Ok. Maarrrr..... het is een verschil van mening tussen Bestuur en Theo, dan hoort het bestuur ook niet mee te stemmen, lijkt me logisch. Maar toen ik dat voorstelde, riepen werkelijk alle bestuursleden in koor dat zij wel gewoon zouden stemmen. Tsja, wat moet je dan als eenling. Bleek er ook nog een ongeldige stem uitgebracht te zijn door een bestuurspartner..... Als nou dat bestuur niet had meegestemd, en ook die ongeldige stem niet was meegeteld, dan hadden de stemmen gestaakt!!

 

juli 2012: smaad, de inhoud van het clubkrantje is gewoon smaad, kun je een aanklacht tegen indienen, werd me verteld. Ok, zo had ik het nog niet bekeken. Maar wat bereik ik ermee??  Veel kans dat die meneer uit de redactie er dan persoonlijk aansprakelijk voor gesteld wordt. Loontje voor Boontje? Nee, not my way. En dus heb ik gevraagd of ik in de volgende editie een en ander mag recht zetten. Mag niet. Sterker nog, kort daarop volgt, aangetekend, het definitieve royement, PER DIRECT !! Ze willen overduidelijk kost wat kost voorkomen dat ik alle leden benader. En dat lukt ze, ik sta volkomen machteloos. En al die andere gewone leden?? Ze zwijgen.

Toch teken ik beroep aan. Het klopt gewoon niet. Waar zijn ze dan zo bang voor? Hebben ze dan toch iets te verbergen. Heeft het iets te maken met de machtovername binnen het bestuur?? De meerderheid in het bestuur bestaat nu immers uit leden van de werkgroep Planologie.

 

juni 2012: wat bezielt ze toch? Een vreemde bestuursverkiezings truc. Dan dat royement. En vervolgens word ik in de zomer editie van het Duumpje volledig afgebrand. Gelukkig ben ik niet de enige: de regionale pers wordt weggezet als 'lokaal sufferdje' en ook hondenbezitters deugen niet. Gedeelde smart.

Vormt openheid zo'n grote bedreiging dat zelfs fatsoensnormen over boord worden gezet?

Bladzijde 19, onder het kopje "Verbazing ......... " Een aaneenschakeling van onjuistheden met maar n enkel doel: schade berokkenen. Zielig. Op 530 adressen op deze manier zwart gemaakt worden en geen kans om mezelf te verdedigen, is dat Duumpjes huisstijl geworden?

 

mei 2012: das nieuws: ik word eruit geknikkerd. Een eigen mening + de waarheid naar buiten brengen is de oorzaak. Opvallend: het bestuur vraagt me in hun schrijven heel nadrukkelijk om zelf mijn lidmaatschap op te zeggen. Weer geven ze aan dat ze me de ledenlijst niet mogen verstrekken, verwijzend naar 'Wet op privacy'. Flauwekul, het mag gewoon wel. Verder komen ze met wat vaag gedoe over dat er geen nieuwe 'dwingende redenen voor een extra ledenvergadering zijn. Alsof er al eentje is aangevraagd. En, ze vragen zich af waarom ik er geen agendapunt van gemaakt heb, met 'toelichting en voorstel'. Komaan, ik probeer al jarenlang om via het clubblad toelichting te geven op allerlei voorstellen die ik gedaan heb, het mocht gewoon NOOIT. Mijn artikelen werden gewoon geweigerd, op ledenvergadering is door het bestuur NOOIT iets vermeld over mijn pogingen. Op een vraag van mijn kant kwam er enkel een zuur: "voor kennisgeving aangenomen". Agendapunt met toelichting zou nu wel mogen???

 

 

april 2012: gemeenteraad, het feit dat 't Duumpje nooit haar leden raadpleegt, is dat een reden om de status van deze vereniging te herzien? Antwoord: nee.

Goed gesprek met de pers. Het daarop volgende artikel riep slechts enkele reacties op, vooral van buiten de vereniging, samen te vatten als: 'ik wil niks met Duumpje te maken hebben' en 'Duumpje heeft gewoon veel te veel te zeggen'.

Hoe ik de jaarvergadering persoonlijk beleefde kun je hier lezen. Op de startpagina vind je meer info hierover en een voorzichtige oproep voor een nieuwe natuurvereniging.

 

15 maart 2012: binnenkort jaarvergadering. Heb me kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, ben benieuwd hoe dat ontvangen wordt. De uitnodiging was onopvallend en saai. Vorig jaar is beloofd dat er meer werk van gemaakt moest worden, komt dat nog? Ja, en als je dan ALWEER het adres er niet bij vermeld, ondanks de belofte van een jaar geleden, dan zeg je net niet hardop: kom asjeblieft NIET naar de jaarvergadering. 

 

maart 2012: das dus bijna een jaar later. Nog altijd geen communicatie tussen bestuur en werkgroepen enerzijds en  de vele leden anderzijds. Wel sinds een aantal Duumpjes edities wat info over wat er gespeeld heeft. De laatste editie van het verenigingsblad (begin 2012) staat een artikel over Windenergie. Prima, dat speelt, ben heel benieuwd naar het standpunt van al die leden. In het artikel wordt de indruk gewekt dat er een hernieuwde discussie heeft plaats gevonden. Dat is dus beslist niet het geval, weer wordt voorbij gegaan aan al die leden. Misschien dat er binnen het bestuur gediscussieerd is, en/of binnen de werkgroep planologie, maar over een onderwerp als dit dien je toch ook de leden te raadplegen!!??

De nieuwsbrief leek een goed middel om in ieder geval een beetje communiceren. Maar van de inhoud word je niets wijzer over het beleid van 't Duumpje.

Alweer vacatures binnen het bestuur. Ook zo'n teken aan de wand.

 

april: na de jaarvergadering er valt n en ander te melden. Maar niets over meer openheid. Meer details en volgende stappen volgen, welke dat zullen zijn, daar wordt nog over nagedacht. Wil je meedenken: graag.

 

23 januari: stil afwachten. Van meer openheid is nog steeds niet veel te merken. Het cluborgaan geeft op dat gebied ook niets nieuws of hoopgevends. Ook op de website totaal niets te merken van meer openheid. De essentie, waar ze mee bezig zijn, of ik daar achter kan staan, en vooral, of de leden daar achter staan, dat is nog altijd niet te peilen. Ze zijn ermee bezig........ geduld.

 

8 november:

 

22 okt: n keer per jaar heb ik het druk. Vandaar dat ik hier wat achterloop. Maar die achterstand wordt nog deze maand weg gewerkt.

 

8 okt: reactie op onderstaande brief, met de uitnodiging voor een gesprek. Dat wordt aangegaan (14 okt). Daarnaast blijven de voorbereidingen voor de Extra ALV gewoon doorgaan als gepland en in dit verband is het verzoek richting bestuur om er aan mee te werken, herhaald.

 

20 sept: brief naar het bestuur. Klik hier voor de inhoud.

 

21 sept: telefonisch contact met de voorzitter (dhr. Timmer). De brief zal komende bestuursvergadering besproken worden. Daarna volgt een reactie, in ieder geval voor 10 oktober.

 

mailtje