Actueel  (nou ja, soms):

 

De Draaibruggeraatsite is drastisch verkleind tot deze ene pagina. Op deze manier is het makkelijker om het op datum in beeld te brengen.

 

21 oktober 2014: inderdaad, 2 jaar lang niets te melden. Goed hè!

 

5 november 2012: de actualiteit verhuisde een jaar lang  naar de startpagina. Na riolerings- en bomenperikelen, keerde de rust terug. Bijzonderheden afgelopen maanden: de aanleg van de Bordeelschans en de opplusdag.

 

16 februari: onaangekondigde, ingrijpende rioleringswerkzaamheden deden tenen krommen en haren rechtstaan. Er volgde een pittig gesprek, een compromis en het lijkt erop dat die afspraken worden nagekomen. Nadere info vind je hier

 

2 februari 2011: de drie bomen blijven actueel, o.a. naar aanleiding van opmerkingen raadsleden en wethouder. Er werd af en toe nog eens een mailtje verstuurd, èn, de wethouder kwam op bezoek. Goed gesprek, hij zou een en ander nog eens bekijken.

 

 

5 december: teleurstellende afloop van de bomenproblematiek. Vertegenwoordigt deze gemeenteraad het volk? In ieder geval NIET het volk van Draaibrug. Meer details vind je hier.

 

31 augustus: afgelopen weken 2 meldingen doorgegeven. 1 over overhellende boom boven fietspad (gebeld, zelfde dag resultaat). De 2e melding betrof dreigende overstroming. Gemeld via mail. Geen vlotte reactie, gelukkig was het gestopt met regenen.

 

20 juli: natuurgebied tussen Draaibrug een Aardenburg is nu legaal toegankelijk. Klik hier om er een kijkje te nemen.

 

25 februari: bomen kunnen lastig zijn. Dat het zo lastig is om er dan iets aan te doen, is hier te lezen.

 

23 november: de openstelling van het natuurgebied wordt uitgesteld tot volgend voorjaar (ivm weg-belijning); de info Bordeelschans idem (archeologisch onderzoek); bomenoverlast wordt niet extra aangepakt; Stadsraad Aardenburg doet niets om de bomenoverlast in Aardenburg en Draaibrug aan te pakken met als reden: er zijn ook mensen die bomen mooi vinden (ik ook).

 

16 oktober: ivm het werkbezoek van het college zijn er een paar puntjes aangekaart: bomenoverlast, Bordeelschans, wandelpad natuurgebied en gevaarlijk brugje. Over de Bordeelschans vind je op de startpagina een knop. Meer info over die bomenoverlast vind je hier. Het gevaarlijke brugje kun je beter ontwijken, maar als je wilt kun je het hier zien.

 

30 juli 2009: geen mededelingen hier wil niet altijd zeggen dat er niets gebeurt. Maar dit keer klopt het wel. Het enige wat ik me kan herinneren is een putje in de weg (vlot verholpen), een vragenlijst van de gemeente (via de Stadsraad, hey, das echt jarenlang geleden). Het zwembad natuurlijk, maar dat staat op de hoofdpagina al uitbundig aangeduid. Gister werd er gewandeld in het natuurgebied. Was boeiend, komt één dezer dagen op de site. En verder.... prettige vakantietijd, blijf scherp en vol vertrouwen.

 

25 oktober: 't bosje is weg. Weggehaald om nieuwe natuur aan te leggen. Bezopen. Meer kun je hier lezen.

De vraag van hieronder heeft zichzelf beantwoord.

 

31 juli: superrustig. Een mailtje met de vraag of er punten zijn voor de jaarvergadering leverde geen reacties op. Zijn alle problemen opgelost? Wel of niet vergaderen, dat is de vraag.

 

4juni: geen klachten meer over bezorging Sincfalbode (met dank aan fa. Durenkamp en Arek). Verder lekker rustig.

 

4 maart: afgelopen periode vooral bezig geweest met bezorging  Sincfalbode en Rondje West. Op zoek geweest naar bezorger(s). Het ziet er naar uit dat het in orde komt.

 

30 januari 2008: niets echt belangrijks te melden, das een goed teken. Bermverharding paraweg is aangebracht, waterafvoer hopelijk afdoende geregeld. Nu nog de bewegwijzering en belijning. De bezorging van Sincfalbode lijkt goed gelukt.

 

27 november: over ratten, lampjes en Rondje West ging er info rond. Over DE dijk ook. Wat er bij inschiet, volledig mijn schuld: een briefje in de bus bij mensen zonder email.

 

29 september: 17 oktober vindt het overleg plaats tussen Draaibruggeraat, gemeente en provincie. Het zal vooral gaan over de situatie op de paraweg, zoals besproken op onze jaarvergadering. Verder valt te melden dat er vanuit het college een brief naar de provincie is gegaan, met de vraag om het aanleggen van dijken te heroverwegen.

 

 

28 augustus: de jaarvergadering was een succes, 30 Draaibruggenaars dat is geweldig. Voor de notulen: zie elders op deze site.

Wat opviel was een enorme frustratie onder vele aanwezigen. Die frustratie is mijn (Theo) inspiratie om er de komende maanden iets aan te doen. Frustratieloos zal niet lukken, maar een beetje ont-frustreren moet haalbaar zijn.

Niks meer in te spreken over dat natuurgebied? Eerder is me het anders verteld. Ga ik uitzoeken.

Jahhh, die opkomst was geweldig. Dat werkt ook direct door, kijk maar hoe snel het 'te grote bomen probleempje' is aangepakt.

In september zitten afgevaardigden van Gemeente, Provincie en Draaibruggeraat rond de tafel om het o.a. te hebben over een aantal van onze vergader- aandachtspunten. We houden jullie op de hoogte, als het wat oplevert, maar ook als het niets oplevert.

 

Augustus: de volgende aandachtspunten stuurden we, ivm onze jaarvergadering, naar de gemeente:

 

  1. het woon- en woningenbeleid mbt tot onze kern, zoals ook al ter sprake kwam op de jaarvergadering van de Stadsraad Aardenburg. Is de huidige leegstand en dreigende verloedering een gevolg daarvan en wat valt ertegen te doen.
  2. oversteek fietsers. Locatie vroegere T-splitsing. Fietsers, waaronder juist nu weer veel schoolgaande jeugd, moeten hier de parallelweg oversteken. De fietspad is moeilijk bereikbaar: tussen twee paaltjes die te dicht op elkaar staan. De paraweg is druk (onder andere altijd haastige bussen en busjes). Voor het gemak draaien de fietsers de paraweg op. Eenmaal op die weg kunnen ze bij een tegenligger geen kant meer uit, want aan beide zijden is de weg afgezet met paaltjes en draad. Bloedlink. Ons advies, tevens onze wens: maak oversteek ruimer en zichtbaar, plaats waarschuwingsborden en teken geleidingsstrepen.
  3. wat dezelfde T-splitsing aangaat: bij een flinke regenbui staat deze voor de helft onder water (20 cm diep, soms meer).
  4. een ander puntje wat nog is blijven liggen: de visuele snelheidsremmer op de grens bebouwde kom – Langeweg is nog steeds niet af. Wanneer wordt dat afgewerkt?
  5. bewegwijzering 1: er staan teveel wegwijzers richting Draaibrug, waardoor verkeer onnodig naar en over Draaibrug blijft rijden. Ons advies, tevens onze wens: verwijzingen richting Draaibrug bij rotonde Maagdenweg weghalen/aanpassen
  6. bewegwijzering 2: op de rotonde aan de Maagdenweg ontbreekt Oostburg.
  7. toenemende verkeersdrukte, 24 uur per dag, in combinatie met het grote aantal rotondes, vergroot geluidsoverlast en vervuiling. Heeft de gemeente een beleid om doorgaand verkeer te weren? Heeft de gemeente cijfers over genoemde groei van verkeer? Zijn er maatregelen te verwachten die de overlast verminderen of in ieder geval niet verder doet toenemen?
  8. de paraweg wordt vaak gebruikt om langzaam verkeer op de hoofdweg in te halen. Ongewenste situatie natuurlijk, waarschijnlijk ook bij de gemeente bekend. Wordt in dezen op aanpassingen gebroed, zoja welke ?

 

Juli: eindelijk een gemeentelijke reactie op ons verzoek om mee te werken aan onze jaarvergadering. De kernwethouder komt en de vertegenwoordigster stads- en dorpsraden. Bovendien wordt er een presentatie gehouden over de natuurontwikkelingsplannen bij Draaibrug. Belooft een boeiende bijeenkomst te worden. Nu nog even een datum prikken.

 

Mei: hersenstormen over jaarvergadering. Uitnodigen gemeente. Mogelijke agenda punten: natuurgebied bij Draaibrug, terugblik op herinrichting kern, inventariseren knelpunten.

 

April: leuk nieuws te melden: het lijkt erop alsof er toch een stukje wandelroute komt. Samen met een vertegenwoordiger van Stichting Landschapsbeheer Zeeland de situatie ter plekke eens bekeken: een laarzenpad moet lukken. Een eerste stap?

April: afronding werkzaamheden in de kern. Op ons verzoek worden nog ene paar kleine oneffenheden weggewerkt. Ook een aantal zaken die al lang slepen en door meerdere personen en instanties zijn aangekaart, worden eindelijk eens aangepakt. Geduld, tijd en doorzettingsvermogen moet je ervoor over hebben. De fietsoversteekplaats hier op de rand van de kern blijft gevaarlijk en onhandig. De visuele remmers aan de Langeweg  staan er nog niet. Maar ook dat komt ooit wel in orde.

 

Maart: Ommetjeswedstrijd: de Draaibrugse rondjes vielen niet in de prijzen. Wel weer goed aan de weg getimmerd.

 

 

2006

December: de herinrichting vindt dan eindelijk plaats. Het toegezegde overleg wordt ons door de neus geboord. Wel zijn een groot aantal zaken die de bewoners hebben aangedragen ook daadwerkelijk in het plan verwerkt.

 

December: Tonny Rijckaert stopt met zijn werkzaamheden als lid van het bestuur. Heel erg jammer.

 

De toegezegde bijeenkomst eind september. Niets van gehoord. Jammer, want we hebben geen verwarmde vergaderruimte op Draaibrug.