Draaibrug, 5 oktober 2009.

 

Geachte gemeente

 

Op 3 september ontving ik uw reactie op mijn schrijven betreffende de overlast die de boom voor mijn deur veroorzaakt.  U reageert hierin nauwelijks op de door mij geuite  bezwaren. U wijst er alleen even op dat overlast vaak tijdelijk is. Maar de overlast die ik ervaar, geen uitzicht meer, onveiligheid, verminderde opbrengst zonnepanelen, zijn beslist geen tijdelijke zaken.

Als argumenten om de bomen te laten staan voert U de grotere leefbaarheid en het luchtzuiverende vermogen aan.

Leefbaarheid?

Via de Draaibruggeraat heb ik eens nagevraagd hoe de bomen ervaren worden. Beslist niet als bijdrage aan de leefbaarheid. Sterker nog, elke bewoner hier in de straat die zon boom ongeveer midden voor zijn huis heeft, ervaart dat als grote overlast (nrs. 26-28-30). Uitzicht, licht en veiligheid  staan daarbij met stip bovenaan! En bewoner, geen boom voor zijn deur, gaf zelfs aan dat alle bomen weg moesten! Naast de overlast die ik eerder al noemde, werd ik door enkele inwoners nog gewezen op een ander bijkomend probleem: beschadigde autos en afgereden spiegels. Oorzaak: vrachtverkeer en breed landbouwverkeer wordt door de bomen gedwongen uit te wijken en hapert daardoor steeds vaker aan geparkeerde autos.

Via de Draaibruggeraat werd ik nog gewezen op een ander bomenprobleem: bij de tramhuisjes, met name nr. 65, maar in feite geldt het voor 62 t/m 65. Hier is het vooral het uitzicht en het wegnemen van licht het probleem. Daarnaast wekt de grote hoeveelheid blad in tuin en dakgoten irritatie op.

t Is helemaal waar, ik heb er vandaag eens even goed naar gekeken. Die bomen worden gewoon veel te groot voor op die locatie. De tramhuisjes, toch de parels van Draaibrug, gaan er letterlijk aan ten onder. Bovendien is het er pikdonker s nachts omdat alle licht van straatverlichting wordt tegengehouden. Dat laatste geldt ook rondom de volgende lantaarnpalen: 12-16-17 en 18.

 

Dit alles overziende, vraag ik nogmaals nadrukkelijk om de volgende maatregelen:

  1. de bomen voor de huisnummers 26-28 en 30 weghalen en vervangen door het soort bomen wat ons indertijd heel nadrukkelijk door de gemeente beloofd is: kleinblijvend en iel.
  2. die paar bomen die de tramhuisjes 62 t/m 65 volledig overschaduwen, weghalen.
  3. rondom de lantaarnpalen 12-16-17 en 18 de bomen weghalen of drastisch terugsnoeien, zodat er meer licht op straat komt.

Daarmee zal de leefbaarheid en de veiligheid van Draaibrug een stuk groter worden.

Beelden spreken soms meer dan woorden.

Vandaar dat ik nog 3 fotos heb toegevoegd.

Wilt U de situatie ter plekke eens bekijken, ik leid U graag eens rond. Voor een volledig beeld ook eens na zonsondergang.